Шановні користувачі!

Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.12.2018 № 1934 введено в дію версію 2019 року 11-ї редакції Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП (11-2019)) у перекладі українською мовою.

Зазначена версія 11-ї редакції класифікації містить такі зміни, доповнення і модифікації:

  • зміни та доповнення до версії 2018 року 11-ї редакції, прийняті на виконання рішень 28-ї сесії Комітету експертів Ніццького союзу (Комітет експертів), яка відбулась 30 квітня – 04 травня 2018 року в м. Женева, Швейцарська Конфедерація;
  • зміни, пов’язані із уточненням перекладу тексту МКТП українською мовою.

Зокрема, Комітетом експертів були прийняті рішення, в результаті яких були внесено більше 360 змін, доповнень та модифікацій; вилучено повністю 9 базових номерів; додано 185 нових базових номерів. Також було внесено зміни до заголовків чотирнадцяти класів та до пояснювальних приміток двадцяти класів.

Крім того, з метою підвищення якості експертизи заявок на знаки для товарів і послуг та удосконалення тексту МКТП у перекладі українською мовою, в Укрпатенті виконувались роботи з перегляду і актуалізації українськомовного тексту МКТП та приведення його у відповідність до норм сучасної української лексики і правопису. Загалом українськомовна версія класифікації зазнала близько 600 змін.

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зображення знака та перелік товарів і послуг, внесені до реєстру, визначають обсяг правової охорони, що надається знаку. Тому формулювання товарів і послуг у переліку повинні чітко ідентифікувати товар/послугу, виключаючи подвійне тлумачення, бути сучасними та зрозумілими для віднесення товарів/послуг до відповідного класу МКТП.

У зв’язку з цим, а також з метою зменшення кількості уточнюючих запитів експертизи рекомендуємо заявникам під час складання переліку товарів/послуг для подання заявки на реєстрацію знака уникати використання загальних, надто широких або невизначених формулювань та, за можливості, зазначати актуальні назви товарів і послуг відповідно до чинної версії МКТП.

Для зручності заявників створено таблиці, що містять перелік формулювань товарів і послуг, які зазнали змін чи уточнень, були модифіковані тощо, та перелік нових формулювань товарів і послуг, які було внесено до тексту класифікації.

Оскільки Протокол для Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків є єдиним договором, який застосовується під час міжнародної реєстрації знаків всіма Договірними сторонами Мадридського союзу, для зручності користувачів інформаційно-довідкової системи (ІДС) для МКТП було вилучено витяг з Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, а замість нього розміщено витяг із Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" щодо застосування МКТП під час реєстрації знака для товарів і послуг в Україні за національною процедурою.

Також реалізовано можливість надавати зауваження та пропозиції, що стосуються удосконалення ІДС, через функцію зворотного зв’язку з адміністратором.