Втратила чинність, доступна для інформаційних цілей

Шановні користувачі!

З 1 січня 2015 року набула чинності версія 2015 року 10-ї редакції МКТП (МКТП (10-2015)) у перекладі українською мовою. Зазначеною версією до класифікації внесено такі зміни і доповнення:

зміни і доповнення, внесені Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – МБ ВОІВ) на виконання рішення Комітету експертів Ніццького союзу, прийнятого на його 24 сесії, яка відбулась 25 квітня - 2 травня 2014 року у м. Женева, Швейцарська Конфедерація;

зміни, пов’язані із уточненням перекладу тексту МКТП українською мовою.

Зміни і доповнення, внесені МБ ВОІВ, чинні з 1 січня 2015 року на підставі статті 4 Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька угода) і полягають у запровадженні нових формулювань товарів і послуг, наданні окремих базових номерів неабсолютним синонімам деяких формулювань, вилученні або зміні деяких формулювань товарів і послуг у зв’язку із їх актуалізацією.

Нагадуємо, що відповідно до статті 3 Ніццької угоди, МКТП підлягає періодичному оновленню з метою актуалізації. Перегляд МКТП та ухвалення рішень про внесення змін до класифікації здійснюється Комітетом експертів, до якого входять представники всіх держав-учасниць Ніццької угоди та регіональних організацій, якими також застосовується МКТП.

Починаючи з 2013 року Комітет експертів Ніццького союзу щорічно переглядає МКТП. Таким чином, нові редакції МКТП звичайно набувають чинності кожні п’ять років, а протягом цього періоду з 1-го січня кожного року набуває чинності відповідна щорічна версія чинної редакції.

Нова версія містить всі прийняті Комітетом експертів зміни, порівняно із попередньою версією. Поняття "зміни" полягає у вилученні певних товарів і послуг з переліків, запровадженні нових товарів і послуг, зміні формулювань товарів і послуг, заголовків класів та пояснювальних приміток.

Нова редакція МКТП, крім усіх прийнятих Комітетом експертів протягом п’ятирічного періоду змін, включає також поправки. Поняття "поправки" означає будь-яке переміщення товарів/послуг з одного класу до іншого або створення будь-якого нового класу.

З метою підвищення якості експертизи заявок на знаки для товарів і послуг та удосконалення тексту МКТП у перекладі українською мовою, у 2014 році ДП "УІПВ" розпочато роботу з перегляду і актуалізації українськомовного тексту МКТП та приведення його у відповідність до норм сучасної української лексики і правопису.

Проміжним результатом зазначеної роботи є внесення до тексту МКТП змін, пов’язаних із уточненням українського перекладу формулювань в частині переліку послуг.

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що внесені до тексту МКТП зміни формулювань товарів і послуг спричинили необхідність локального коригування окремих заголовків класів та переліку класів з пояснювальними примітками.

Відповідно до Закону України " Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" зображення знака та перелік товарів і послуг, внесені до реєстру, визначають обсяг правової охорони, що надається знаку. Тому формулювання товарів і послуг у переліку повинні чітко ідентифікувати товар/послугу, виключаючи подвійне тлумачення, бути сучасними та зрозумілими для віднесення товарів/послуг до відповідного класу МКТП.

У зв’язку з цим, а також з метою зменшення кількості уточнюючих запитів експертизи рекомендуємо заявникам під час складання переліку товарів і послуг для подання заявки на реєстрацію знака уникати використання загальних, надто широких або невизначених формулювань та, за можливості, зазначати актуальні назви товарів і послуг відповідно до чинної версії МКТП.