Товари - І

Кл. Назва товару Базовий номер
28 U іграшкові фігури 280219
  E toy figures  
  F figurines [jouets]  
28 U ігри з кільцями 280005
  E ring games  
  F jeux d'anneaux  
28 U ігри карткові 280270
  E card games  
  F jeux de cartes  
28 U ігри карткові колекційні 280269
  E trading card games  
  F jeux de cartes à échanger  
28 U ігри настільні на спеціальних дошках 280078
  E board games  
  F jeux de société  
28 U ігри* 280079
  E games*  
  F jeux*  
28 U ігрові автомати для азартних ігор 280202
  E gaming machines for gambling  
  F machines pour jeux d'argent  
28 U ігрові автомати, що приводяться в дію монетами 280189
  E amusement machines, automatic and coin-operated  
  F jeux automatiques [machines] à prépaiement  
28 U ігрові будинки для дітей 280257
  E playhouses for children  
  F cabanes de jeu  
28 U ігрові карти 280191
  E playing cards  
  F cartes à jouer / jeux de cartes  
28 U ігрові конструктори 280041
  E building games  
  F jeux de construction  
09 U ідентифікаційні картки магнітні 090529
  E identity cards, magnetic  
  F cartes magnétiques d'identification  
06 U ідентифікаційні таблички металеві 060399
  E nameplates of metal / identity plates of metal  
  F plaques d'identité métalliques  
20 U ідентифікаційні таблички неметалеві 200154
  E nameplates, not of metal / identity plates, not of metal  
  F plaques d'identité non métalliques  
17 U ізолятори 170099
  E insulators  
  F isolateurs / isolants