Товари - І

Кл. Назва товару Базовий номер
17 U ізолятори для залізничних колій 170084
  E insulators for railway tracks  
  F isolateurs pour voies ferrées  
17 U ізолятори для кабелів 170094
  E insulators for cables  
  F isolants pour câbles  
17 U ізоляційна повсть 170045
  E insulating felt  
  F feutre pour l'isolation  
17 U ізоляційна скловата 170063
  E glass wool for insulation  
  F laine de verre pour l'isolation  
17 U ізоляційна штукатурка 170110
  E insulating plaster  
  F enduits isolants  
19 U ізоляційне скло будівельне 190180
  E insulating glass for building  
  F verre isolant pour la construction  
17 U ізоляційний папір 170055
  E insulating paper  
  F papier isolant  
17 U ізоляційні армовані клейкі стрічки 170118
  E duct tapes  
  F rubans adhésifs toilés  
17 U ізоляційні вогнетривкі матеріали 170116
  E insulating refractory materials  
  F matériaux réfractaires isolants  
17 U ізоляційні лаки 170057
  E insulating varnish  
  F vernis isolants  
17 U ізоляційні масла 170052
  E insulating oils  
  F huiles isolantes  
17 U ізоляційні масла для трансформаторів 170051
  E insulating oil for transformers  
  F huile isolante pour transformateurs  
17 U ізоляційні матеріали 170023
  E insulating materials  
  F matières isolantes  
17 U ізоляційні рукавиці 170049
  E insulating gloves  
  F gants isolants  
17 U ізоляційні смуги 170107
  E insulating bands / insulating tapes  
  F bandes isolantes / rubans isolants  
17 U ізоляційні стрічки 170107
  E insulating bands / insulating tapes  
  F bandes isolantes / rubans isolants  
17 U ізоляційні тканини 170056
  E insulating fabrics  
  F tissus isolants  
17 U ізоляційні фарби 170060
  E insulating paints  
  F peintures isolantes  
21 U ізотермічні мішки 210323
  E isothermic bags  
  F sacs isothermes  
32 U ізотонічні напої 320045
  E isotonic beverages  
  F boissons isotoniques  
05 U ізотопи на медичні потреби 050349
  E isotopes for medical purposes  
  F isotopes à usage médical  
01 U ізотопи на промислові потреби 010369
  E isotopes for industrial purposes  
  F isotopes à usage industriel  
29 U ікра баклажанна 290186
  E aubergine paste / eggplant paste  
  F pâte d’aubergine  
29 U ікра кабачкова 290185
  E vegetable marrow paste  
  F pâte de courge à moelle  
29 U ікра риб'яча оброблена 290170
  E fish roe, prepared  
  F œufs de poisson préparés