Товари - І

Кл. Назва товару Базовий номер
17 U ізоляційні стрічки і смуги 170107
  E insulating tape / insulating tape and band  
  F bandes isolantes / rubans isolants  
17 U ізоляційні тканини 170056
  E insulating fabrics  
  F tissus isolants  
17 U ізоляційні фарби 170060
  E insulating paints  
  F peintures isolantes  
21 U ізотермічні мішки 210323
  E isothermic bags  
  F sacs isothermes  
32 U ізотонічні напої 320045
  E isotonic beverages  
  F boissons isotoniques  
05 U ізотопи на лікарські [медичні] потреби 050349
  E isotopes for medical purposes  
  F isotopes à usage médical  
01 U ізотопи на промислові потреби 010369
  E isotopes for industrial purposes  
  F isotopes à usage industriel  
29 U ікра 290016
  E caviar  
  F caviar  
29 U ікра риб'яча оброблена 290170
  E fish roe, prepared  
  F œufs de poisson préparés  
12 U ілюмінатори 120133
  E portholes  
  F hublots  
30 U імбир [прянощі] 300073
  E ginger [spice]  
  F gingembre [condiment]  
32 U імбирне пиво 320003
  E ginger ale / ginger beer  
  F bière de gingembre  
29 U імбирний джем 290051
  E ginger jam  
  F gingembre [confiture]  
20 U іменні таблички неметалеві [на двері] 200154
  E identity plates, not of metal / nameplates, not of metal  
  F plaques d'identité non métalliques  
16 U імпринтери для кредитних карток неелектричні 160345
  E credit card imprinters, non-electric  
  F presses à cartes de crédit, non électriques