Товари - І

Кл. Назва товару Базовий номер
01 U ізотопи на промислові потреби 010369
  E isotopes for industrial purposes  
  F isotopes à usage industriel  
29 U ікра баклажанна 290186
  E aubergine paste / eggplant paste  
  F pâte d'aubergine  
29 U ікра кабачкова 290185
  E vegetable marrow paste  
  F pâte de courge à moelle  
29 U ікра риб'яча оброблена 290170
  E fish roe, prepared  
  F œufs de poisson préparés  
12 U ілюмінатори 120133
  E portholes  
  F hublots  
29 U імбир законсервований 290257
  E ginger, preserved  
  F gingembre conservé  
29 U імбир зацукрований 290256
  E crystallized ginger  
  F gingembre cristallisé  
29 U імбир маринований 290258
  E pickled ginger  
  F gingembre mariné  
30 U імбир мелений 300073
  E ground ginger  
  F gingembre moulu  
31 U імбир свіжий 310171
  E ginger, fresh  
  F gingembre frais  
32 U імбирне пиво 320003
  E ginger beer / ginger ale  
  F bière de gingembre  
29 U імбирний джем 290051
  E ginger jam  
  F gingembre [confiture]  
32 U імбирний ель 320003
  E ginger beer / ginger ale  
  F bière de gingembre  
10 U імплантати контрацептивні 100290
  E contraceptive implants  
  F implants contraceptifs  
10 U імплантати, що біологічно розкладаються, для фіксації кісток 100237
  E biodegradable bone fixation implants  
  F implants biodégradables pour fixation osseuse  
16 U імпринтери для кредитних карток неелектричні 160345
  E credit card imprinters, non-electric  
  F presses à cartes de crédit, non électriques  
07 U імпринтери портативні лазерні 070597
  E portable laser imprinters  
  F imprimantes laser portables  
05 U імуностимулятори 050458
  E immunostimulants  
  F immunostimulants  
09 U інвертори [електрика] 090310
  E inverters [electricity]  
  F inverseurs [électricité]  
10 U інгалятори 100099
  E inhalers  
  F inhalateurs  
10 U інгалятори водневі 100257
  E hydrogen inhalers  
  F inhalateurs d'hydrogène  
01 U інгредієнти хімічні активні 010731
  E active chemical ingredients  
  F principes actifs chimiques  
02 U індиго [забарвлювальна речовина] 020086
  E indigo [colorant]  
  F indigo [colorant]  
09 U індикатори нахилу 090299
  E slope indicators / clinometers / gradient indicators / inclinometers  
  F indicateurs de pente / clinomètres / inclinomètres  
09 U індикатори тиску 090410
  E pressure indicators  
  F indicateurs de pression