Товари - І

Кл. Назва товару Базовий номер
17 U ізоляційні стрічки 170107
  E insulating bands / insulating tapes  
  F bandes isolantes / rubans isolants  
17 U ізоляційні тканини 170056
  E insulating fabrics  
  F tissus isolants  
17 U ізоляційні фарби 170060
  E insulating paints  
  F peintures isolantes  
32 U ізотонічні напої 320045
  E isotonic beverages  
  F boissons isotoniques  
05 U ізотопи на медичні потреби 050349
  E isotopes for medical purposes  
  F isotopes à usage médical  
01 U ізотопи на промислові потреби 010369
  E isotopes for industrial purposes  
  F isotopes à usage industriel  
29 U ікра баклажанна 290186
  E aubergine paste / eggplant paste  
  F pâte d'aubergine  
29 U ікра кабачкова 290185
  E vegetable marrow paste  
  F pâte de courge à moelle  
29 U ікра риб'яча оброблена 290170
  E fish roe, prepared  
  F œufs de poisson préparés  
12 U ілюмінатори 120133
  E portholes  
  F hublots  
29 U імбир законсервований 290257
  E ginger, preserved  
  F gingembre conservé  
29 U імбир зацукрований 290256
  E crystallized ginger  
  F gingembre cristallisé  
29 U імбир маринований 290258
  E pickled ginger  
  F gingembre mariné  
30 U імбир мелений 300073
  E ground ginger  
  F gingembre moulu  
31 U імбир свіжий 310171
  E ginger, fresh  
  F gingembre frais