Товари - І

Кл. Назва товару Базовий номер
05 U ізотопи на медичні потреби 050349
  E isotopes for medical purposes  
  F isotopes à usage médical  
01 U ізотопи на промислові потреби 010369
  E isotopes for industrial purposes  
  F isotopes à usage industriel  
29 U ікра баклажанна 290186
  E aubergine paste / eggplant paste  
  F pâte d’aubergine  
29 U ікра кабачкова 290185
  E vegetable marrow paste  
  F pâte de courge à moelle  
29 U ікра риб'яча оброблена 290170
  E fish roe, prepared  
  F œufs de poisson préparés  
12 U ілюмінатори 120133
  E portholes  
  F hublots  
30 U імбир [прянощі] 300073
  E ginger [spice]  
  F gingembre [condiment]  
32 U імбирне пиво 320003
  E ginger beer / ginger ale  
  F bière de gingembre  
29 U імбирний джем 290051
  E ginger jam  
  F gingembre [confiture]  
32 U імбирний ель 320003
  E ginger beer / ginger ale  
  F bière de gingembre  
10 U імплантати, що біологічно розкладаються, для фіксації кісток 100237
  E biodegradable bone fixation implants  
  F implants biodégradables pour fixation osseuse  
16 U імпринтери для кредитних карток неелектричні 160345
  E credit card imprinters, non-electric  
  F presses à cartes de crédit, non électriques  
05 U імуностимулятори 050458
  E immunostimulants  
  F immunostimulants  
09 U інвертори [електрика] 090310
  E inverters [electricity]  
  F inverseurs [électricité]  
10 U інгалятори 100099
  E inhalers  
  F inhalateurs