Товари - І

Кл. Назва товару Базовий номер
07 U інкубатори для яєць 070442
  E incubators for eggs  
  F couveuses pour œufs / incubateurs [couveuses] pour œufs  
10 U інкубатори лікарські [медичні] 100067
  E incubators for medical purposes  
  F couveuses médicales  
05 U інсектициди 050055
  E insecticides  
  F insecticides  
08 U інструменти для вибивання номерів 080167
  E numbering punches  
  F pinces à numéroter  
08 U інструменти для відкривання устриць 080143
  E oyster openers  
  F ouvre-huîtres  
08 U інструменти для проколювання вух 080241
  E ear-piercing apparatus  
  F appareils pour percer les oreilles  
08 U інструменти для таврування худоби 080031
  E cattle marking tools / livestock marking tools  
  F instruments à marquer les bestiaux  
10 U інсуфлятори 100103
  E insufflators  
  F insufflateurs  
09 U інтерфейси до комп'ютерів 090603
  E interfaces for computers  
  F interfaces [informatique]  
16 U інформаційні бюлетені 160337
  E newsletters  
  F circulaires  
20 U інформаційні стенди [дошки] 200002
  E display boards  
  F tableaux d'affichage  
09 U іонізатори, крім призначених для обробляння повітря або води 090311
  E ionization apparatus not for the treatment of air or water  
  F appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau  
03 U іонон [парфуми] 030121
  E ionone [perfumery]  
  F ionone [parfumerie]  
01 U іонообмінники [хімікати] 010255
  E ion exchangers [chemicals]  
  F échangeurs d'ions [produits chimiques]  
14 U іридій 140045
  E iridium  
  F iridium