Товари - А

Кл. Назва товару Базовий номер
05 U апетитостримувачі на лікарські [медичні] потреби 050389
  E appetite suppressants for medical purposes  
  F coupe-faim à usage médical  
25 U апостольники [черничі убори] 250084
  E wimples  
  F guimpes [vêtements]  
01 U апрети для текстильних виробів 010077
  E dressing and finishing preparations for textiles / starch size [chemical preparations]  
  F apprêts*  
05 U аптечки першої допомоги 050244
  E first-aid boxes, filled  
  F pharmacies portatives  
33 U арак [рисовий алкогольний напій] 330007
  E arak [arrack] / arrack [arak]  
  F arac [arack] / arak  
29 U арахіс оброблений 290118
  E peanuts, prepared  
  F arachides préparées  
31 U арахіс свіжий 310126
  E peanuts, fresh  
  F arachides fraîches  
31 U арахісова макуха для тварин 310128
  E peanut cake for animals  
  F tourteaux d'arachides pour animaux  
31 U арахісове борошно для тварин 310127
  E peanut meal for animals  
  F farine d'arachides pour animaux  
29 U арахісове масло 290007
  E peanut butter  
  F beurre d'arachides  
32 U арахісове молоко [безалкогольний напій] 320046
  E peanut milk [non-alcoholic beverage]  
  F lait d'arachides [boisson sans alcool]  
30 U арахісові кондитерські вироби 300139
  E peanut confectionery  
  F confiserie à base d'arachides  
01 U аргон 010082
  E argon  
  F argon  
09 U ареометри для кислот [ацидометри] акумуляторні 090010
  E acidimeters for batteries  
  F pèse-acide pour accumulateurs  
06 U арматура вентильна металева [крім деталей машин] 060243
  E valves of metal, other than parts of machines  
  F soupapes métalliques autres que parties de machines / vannes métalliques autres que parties de machines