Товари - А

Кл. Назва товару Базовий номер
11 U арматура металева до печей 110025
  E framework of metal for ovens / structural plates for ovens  
  F armatures de fours  
17 U арматура неметалева до трубопроводів для стисненого повітря 170086
  E compressed air pipe fittings, not of metal  
  F armatures pour conduites d'air comprimé non métalliques  
06 U армувальні матеріали металеві для бетону 060033
  E reinforcing materials, of metal, for concrete  
  F armatures métalliques pour béton  
06 U армувальні матеріали металеві до труб 060275
  E reinforcing materials of metal for pipes  
  F armatures métalliques pour conduites  
06 U армувальні матеріали металеві до тягових пасів 060277
  E reinforcing materials of metal for machine belts  
  F armatures métalliques pour courroies  
19 U армувальні матеріали неметалеві будівельні 190191
  E reinforcing materials, not of metal, for building  
  F armatures non métalliques pour la construction  
17 U армувальні матеріали неметалеві до труб 170089
  E reinforcing materials, not of metal, for pipes  
  F armatures non métalliques pour conduites  
04 U ароматизовані свічки 040105
  E perfumed candles  
  F bougies parfumées  
01 U арсен 010084
  E arsenic  
  F arsenic  
01 U арсенат свинцю [олива] 010083
  E lead arsenate  
  F arséniate de plomb  
01 U арсенатна кислота 010085
  E arsenious acid  
  F acide arsénieux  
13 U артилерійська зброя [гармати] 130014
  E artillery guns [cannons]  
  F pièces d'artillerie  
15 U арфи 150041
  E harps  
  F harpes  
16 U архітектурні макети 160021
  E architects' models  
  F maquettes d'architecture  
01 U астатин 010086
  E astatine  
  F astate