Товари - А

271 - 277 з 277 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
11 U ацетиленові генератори 110004
  E acetylene generators  
  F generateurs d'acetylene  
11 U ацетиленові лампи 110005
  E acetylene flares  
  F phares a acetylene  
11 U ацетиленові пальники 110003
  E acetylene burners  
  F becs a acetylene / bruleurs a acetylene  
01 U ацетилену тетрахлорид 010013
  E acetylene tetrachloride  
  F tetrachlorure d'acetylene  
13 U ацетил-нітроцелюлоза 130001
  E acetyl-nitrocellulose  
  F acetyl-nitrocellulose  
17 U ацетилцелюлоза, частково оброблена 170001
  E cellulose acetate, semi-processed  
  F acetate de cellulose mi-ouvre  
01 U ацетон 010011
  E acetone  
  F acetone  
271 - 277 з 277 записів