Товари - А

Кл. Назва товару Базовий номер
32 U аперитиви безалкогольні 320042
  E aperitifs, non-alcoholic  
  F apéritifs sans alcool  
33 U аперитиви* 330006
  E aperitifs*  
  F apéritifs*  
09 U апертометри [оптика] 090050
  E apertometers [optics]  
  F apertomètres [optique]  
25 U апостольники 250084
  E wimples  
  F guimpes [vêtements]  
01 U апретура для шкур, крім масел 010208
  E bate for dressing skins / dressing, except oils, for skins  
  F confits [mégisserie]  
05 U аптечки першої допомоги, заповнені 050244
  E first-aid boxes, filled  
  F pharmacies portatives  
33 U арак 330007
  E arrack [arak] / arak [arrack]  
  F arak / arac [arack]  
29 U арахіс оброблений 290118
  E peanuts, prepared  
  F arachides préparées  
31 U арахіс свіжий 310126
  E peanuts, fresh  
  F arachides fraîches  
29 U арахісове масло 290007
  E peanut butter  
  F beurre d'arachides  
29 U арахісове молоко 290219
  E peanut milk  
  F lait d'arachides  
29 U арахісове молоко на кулінарні потреби 290187
  E peanut milk for culinary purposes  
  F lait d'arachides à usage culinaire  
30 U арахісові кондитерські вироби 300139
  E peanut confectionery  
  F confiserie à base d'arachides  
01 U аргон 010082
  E argon  
  F argon  
09 U ареометри для кислот 090387
  E acid hydrometers  
  F pèse-acide