Товари - А

Кл. Назва товару Базовий номер
03 U ароматичні речовини [ефірні олії] 030172
  E aromatics [essential oils]  
  F aromates [huiles essentielles]  
03 U ароматичні суміші пелюсток [пахощі] 030203
  E potpourris [fragrances]  
  F pots-pourris odorants  
30 U ароматичні суміші харчові 300011
  E aromatic preparations for food  
  F préparations aromatiques à usage alimentaire  
01 U арсен 010084
  E arsenic  
  F arsenic  
01 U арсенат свинцю 010083
  E lead arsenate  
  F arséniate de plomb  
01 U арсенатна кислота 010085
  E arsenious acid  
  F acide arsénieux  
13 U артилерійська зброя [гармати] 130014
  E artillery guns [cannons]  
  F pièces d'artillerie  
29 U артишоки законсервовані 290190
  E artichokes, preserved  
  F artichauts conservés  
31 U артишоки свіжі 310153
  E artichokes, fresh  
  F artichauts frais  
15 U арфи 150041
  E harps  
  F harpes  
16 U архітектурні макети 160021
  E architects' models  
  F maquettes d'architecture  
01 U аспартам для харчової промисловості 010736
  E aspartame for the food industry  
  F aspartame pour l'industrie alimentaire  
30 U аспартам на кулінарні потреби 300317
  E aspartame for culinary purposes  
  F aspartame à usage culinaire  
01 U аспартам на промислові потреби 010735
  E aspartame for industrial purposes  
  F aspartame à usage industriel  
01 U астатин 010086
  E astatine  
  F astate