Товари - А

1 - 25 з 263 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
11 U абажури 110237
  E lamp shades  
  F abat-jour  
03 U абразиви [абразивні матеріали] * 030165
  E abrasives*  
  F abrasifs*  
03 U абразивне полотно 030160
  E abrasive cloth / sandcloth  
  F toile à polir [rendre lisse]  
03 U абразивне полотно скляне 030161
  E glass cloth  
  F toile verrée  
03 U абразивний папір 030166
  E abrasive paper  
  F papiers abrasifs  
08 U абразивні інструменти ручні 080002
  E abrading instruments [hand instruments]  
  F instruments à main pour abraser  
21 U абразивні подушечки кухонні 210259
  E abrasive pads for kitchen purposes  
  F tampons abrasifs pour la cuisine  
12 U автобуси 120018
  E motor buses  
  F autobus  
12 U автобуси [міжміські] 120019
  E motor coaches  
  F autocars  
28 U автомати для аркадних відеоігор 280216
  E arcade video game machines  
  F machines de jeu vidéo électroniques  
28 U автомати для відеоігор 280214
  E video game machines  
  F machines de jeux vidéo  
09 U автомати для продавання квитків 090086
  E ticket dispensers  
  F distributeurs de billets [tickets]  
26 U автоматичні застібки до стрічок [галантерейні вироби] 260116
  E hook and pile fastening tapes  
  F bandes auto-agrippantes [articles de mercerie]  
09 U автоматичні касові машини [банкомати] 090686
  E automated teller machines [ATM]  
  F guichets automatiques [DAB]  
09 U автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів 090396
  E steering apparatus, automatic, for vehicles  
  F dispositifs de pilotage automatique pour véhicules  
09 U автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів 090069
  E automatic indicators of low pressure in vehicle tires / automatic indicators of low pressure in vehicle tires [tyres] / automatic indicators of low pressure in vehicle tyres  
  F avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques  
07 U автоматичні якорі шлюпкові 070073
  E automatic grapnels for marine purposes  
  F grappins automatiques [marine]  
12 U автомобілі вантажні 120022
  E lorries / trucks  
  F camions  
12 U автомобілі легкові 120199
  E automobiles / cars / motor cars  
  F automobiles / voitures  
12 U автомобілі швидкої допомоги 120233
  E ambulances  
  F ambulances  
12 U автомобілі-бетономішалки 120213
  E concrete mixing vehicles  
  F bétonnières automobiles  
12 U автомобілі-рефрижератори 120128
  E refrigerated vehicles  
  F véhicules frigorifiques  
12 U автомобільні капоти 120023
  E automobile hoods  
  F capots pour automobiles  
12 U автомобільні кузови 120207
  E automobile bodies  
  F carrosseries pour automobiles  
12 U автомобільні ланцюги 120024
  E automobile chains  
  F chaînes pour automobiles  
1 - 25 з 263 записів