Товари - Б

Кл. Назва товару Базовий номер
10 U бандажі для суглобів 100020
  E bandages for joints, anatomical / supportive bandages  
  F bandages orthopédiques pour les articulations  
25 U бандани [хустки] 250148
  E bandanas [neckerchiefs]  
  F bandanas [foulards]  
15 U банджо 150091
  E banjos  
  F banjos  
15 U бандоніони 150011
  E bandonions  
  F bandonéons  
09 U банки акумуляторів електричних 090008
  E battery jars / accumulator jars  
  F bacs d'accumulateurs  
21 U банки для зберігання печива 210317
  E cookie jars  
  F boîtes à biscuits  
10 U банки медичні 100155
  E cupping glasses  
  F ventouses médicales  
16 U банкноти 160367
  E banknotes  
  F billets de banque  
26 U банти для волосся 260114
  E bows for the hair  
  F nœuds pour les cheveux  
30 U баоцзи [парові пиріжки з начинкою] 300231
  E baozi [stuffed buns]  
  F baozi [petits pains farcis]  
15 U барабани [музичні інструменти] 150066
  E drums [musical instruments]  
  F tambours [instruments de musique] / caisses [instruments de musique]  
07 U барабани [частини машин] 070039
  E drums [parts of machines]  
  F tambours de machines  
14 U барабани годинникові 140014
  E barrels [clock- and watchmaking]  
  F barillets [horlogerie]  
15 U барабанні палички 150010
  E drumsticks  
  F baguettes de tambours  
19 U бараки [тимчасові споруди] 190019
  E huts  
  F baraques  
11 U барбекю [устатковання] 110265
  E barbecues  
  F barbecues  
02 U барвники для взуття 020041
  E shoe dyes  
  F teintures pour chaussures  
02 U барвники для шкур 020069
  E ink for skin-dressing  
  F encres pour la peausserie  
02 U барвники з деревини 020111
  E dyewood / dye-wood  
  F bois colorant / bois de teinture  
02 U барвники* 020058
  E dyes*  
  F teintures*  
02 U барвні екстракти деревини 020112
  E dyewood extracts / wood dyestuffs  
  F extraits de bois colorant  
31 U барда 310049
  E draff  
  F drêches  
06 U бар'єри дорожні металеві 060397
  E crash barriers of metal for roads  
  F glissières de sécurité métalliques pour routes  
19 U бар'єри дорожні неметалеві 190227
  E crash barriers, not of metal, for roads  
  F glissières de sécurité non métalliques pour routes  
12 U баржі 120063
  E barges  
  F chalands  
06 U барила металеві 060287
  E barrels of metal  
  F tonneaux métalliques / barils métalliques  
20 U барила неметалеві 200210
  E barrels, not of metal  
  F barils non métalliques  
01 U барити 010495
  E barytes  
  F spath pesant  
01 U баритовий папір 010103
  E baryta paper  
  F papier barytique  
01 U барій 010101
  E barium  
  F baryum  
12 U баркаси 120064
  E launches  
  F chaloupes  
09 U барометри 090079
  E barometers  
  F baromètres  
28 U басейни для плавання [ігрові] 280095
  E swimming pools [play articles]  
  F piscines [articles de jeu]  
06 U басейни для плавання [конструкції] металеві 060290
  E swimming pools [structures] of metal  
  F piscines [constructions] métalliques  
19 U басейни для плавання [конструкції] неметалеві 190196
  E swimming pools [structures], not of metal  
  F piscines [constructions] non métalliques  
15 U баси [музичні інструменти] 150013
  E basses [musical instruments]  
  F basses [instruments de musique]  
26 U басонні оздоби 260068
  E lace trimmings / passementerie  
  F passementerie / dentelles  
09 U батареї для запалювання 090031
  E batteries for lighting  
  F batteries d'allumage  
09 U батареї електричні 090360
  E batteries, electric  
  F piles électriques / batteries électriques  
09 U батареї електричні для транспортних засобів 090007
  E batteries, electric, for vehicles / accumulators, electric, for vehicles  
  F accumulateurs électriques pour véhicules  
18 U батоги 180049
  E whips  
  F fouets  
30 U батончики злакові 300218
  E cereal bars  
  F barres de céréales  
30 U батончики злакові з високим вмістом білка 300214
  E high-protein cereal bars  
  F barres de céréales hyperprotéinées  
28 U батути 280209
  E trampolines  
  F trampolines  
05 U бджолине маточне молочко на фармацевтичні потреби 050316
  E royal jelly for pharmaceutical purposes  
  F gelée royale à usage pharmaceutique  
30 U бджолине маточне молочко* 300168
  E royal jelly*  
  F gelée royale*  
04 U бджолиний віск 040001
  E beeswax  
  F cire d'abeilles  
32 U безалкогольні напої 320031
  E non-alcoholic beverages  
  F boissons sans alcool  
32 U безалкогольні напої зі смаком кави 320056
  E non-alcoholic beverages flavoured with coffee / non-alcoholic beverages flavored with coffee  
  F boissons sans alcool aromatisées au café  
32 U безалкогольні напої зі смаком чаю 320057
  E non-alcoholic beverages flavoured with tea / non-alcoholic beverages flavored with tea  
  F boissons sans alcool aromatisées au thé