Товари - Б

Кл. Назва товару Базовий номер
06 U балони [вмістини] для стисненого газу або скрапленого повітря металеві 060050
  E bottles [containers] of metal for compressed gas or liquid air  
  F bouteilles [récipients] métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide  
05 U балони з киснем на медичні потреби заправлені 050499
  E oxygen cylinders, filled, for medical purposes  
  F bouteilles d'oxygène remplies à usage médical  
05 U бальзами на медичні потреби 050050
  E balms for medical purposes  
  F baumes à usage médical  
03 U бальзами, крім призначених на медичні потреби 030222
  E balms, other than for medical purposes  
  F baumes autres qu'à usage médical  
05 U бальзамічні препарати на медичні потреби 050046
  E balsamic preparations for medical purposes  
  F balsamiques à usage médical  
06 U балюстради металеві 060457
  E balustrades of metal  
  F balustrades métalliques  
19 U балюстради неметалеві 190016
  E balustrades, not of metal  
  F balustrades non métalliques  
20 U бамбукові вироби 200019
  E bamboo  
  F bambou  
20 U бамбукові занавіски 200255
  E bamboo curtains  
  F rideaux de bambou  
15 U бамбукові флейти 150082
  E bamboo flutes  
  F flûtes de bambou  
12 U бампери автомобільні 120209
  E bumpers for automobiles  
  F pare-chocs pour automobiles  
12 U бампери транспортних засобів 120077
  E vehicle bumpers  
  F pare-chocs de véhicules  
12 U бандажі для коліс транспортних засобів 120031
  E tyres for vehicle wheels / tires for vehicle wheels  
  F bandages de roues pour véhicules  
12 U бандажі для маточин коліс 120127
  E bands for wheel hubs  
  F frettes de moyeux  
10 U бандажі для суглобів ортопедичні 100020
  E orthopaedic bandages for joints / orthopedic bandages for joints  
  F bandages orthopédiques pour les articulations