Товари - Г

Кл. Назва товару Базовий номер
28 U грудні еспандери 280051
  E chest expanders [exercisers] / exercisers [expanders]  
  F exerciseurs [extenseurs] / extenseurs [exerciseurs]  
09 U грузила для зондів, лотів 090454
  E sounding leads  
  F plombs de sondes  
33 U грушевий сидр 330021
  E perry  
  F poiré  
07 U грязевловлювачі [машини] 070059
  E mud catchers and collectors [machines]  
  F collecteurs de boue [machines]  
05 U грязі для ванн 050059
  E mud for baths  
  F boue pour bains  
05 U грязі лікувальні 050058
  E medicinal mud / medicinal sediment [mud]  
  F boues médicinales  
29 U гуакамоле 290199
  E guacamole  
  F guacamole  
01 U гуано 010342
  E guano  
  F guano  
05 U губки для загоювання ран 050136
  E vulnerary sponges  
  F éponges vulnéraires  
21 U губки для макіяжу 210354
  E make-up sponges  
  F éponges pour le maquillage  
21 U губки жорсткі для пілінгу шкіри 210331
  E abrasive sponges for scrubbing the skin  
  F éponges abrasives pour la peau  
05 U губки контрацептивні 050494
  E contraceptive sponges  
  F éponges contraceptives  
06 U губки лещат металеві 060191
  E vice claws of metal  
  F mordaches [quincaillerie métallique]  
21 U губки на побутові потреби 210280
  E sponges for household purposes  
  F éponges de ménage  
21 U губки туалетні 210123
  E toilet sponges  
  F éponges de toilette