Товари - Г

Кл. Назва товару Базовий номер
10 U гальванічні пояси на медичні потреби 100023
  E galvanic belts for medical purposes  
  F bandes galvaniques à usage médical  
09 U гальванометри 090092
  E galvanometers  
  F galvanomètres  
16 U гальваностереотипи 160163
  E electrotypes  
  F galvanotypes / clichés de galvanotypie  
12 U гальма для транспортних засобів 120126
  E brakes for vehicles  
  F freins de véhicules  
12 U гальмові башмаки для транспортних засобів 120216
  E brake shoes for vehicles  
  F sabots de freins pour véhicules  
07 U гальмові башмаки, крім призначених для транспортних засобів 070406
  E brake shoes, other than for vehicles  
  F sabots de freins autres que pour véhicules  
12 U гальмові диски для транспортних засобів 120267
  E brake discs for vehicles  
  F disques de freins pour véhicules  
12 U гальмові колодки для автомобілів 120263
  E brake pads for automobiles  
  F plaquettes de freins pour automobiles  
07 U гальмові колодки, крім призначених для транспортних засобів 070524
  E brake pads, other than for vehicles  
  F plaquettes de freins autres que pour véhicules  
12 U гальмові накладки для транспортних засобів 120215
  E brake linings for vehicles  
  F garnitures de freins pour véhicules  
07 U гальмові накладки, крім призначених для транспортних засобів 070405
  E brake linings, other than for vehicles  
  F garnitures de freins autres que pour véhicules  
01 U гальмові рідини 010315
  E brake fluid  
  F liquides pour freins  
12 U гальмові сегменти для транспортних засобів 120236
  E brake segments for vehicles  
  F segments de freins pour véhicules  
07 U гальмові сегменти, крім призначених для транспортних засобів 070407
  E brake segments, other than for vehicles  
  F segments de freins autres que pour véhicules  
22 U гамаки 220043
  E hammocks  
  F hamacs