Товари - Г

76 - 90 з 355 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
06 U гачки вішалок для одягу металеві 060352
  E hooks of metal for clothes rails  
  F crochets de portemanteaux métalliques  
20 U гачки вішалок для одягу неметалеві 200080
  E coathooks, not of metal / hooks, not of metal, for clothes rails  
  F crochets de portemanteaux non métalliques  
26 U гачки в'язальні 260051
  E crochet hooks / crochet needles  
  F aiguilles à crochet  
26 U гачки для взуття 260033
  E shoe hooks  
  F crochets pour chaussures  
20 U гачки для занавісок 200176
  E curtain hooks  
  F crochets de rideaux  
21 U гачки для застібання ґудзиків 210223
  E buttonhooks  
  F tire-boutons  
06 U гачки для казанів металеві 060103
  E pot hooks of metal  
  F crémaillères  
26 U гачки для корсетів 260098
  E hooks for corsets  
  F agrafes de corsets  
06 U гачки для одягу металеві 060202
  E clothes hooks of metal  
  F patères [crochets] métalliques pour vêtements  
20 U гачки для одягу неметалеві 200166
  E clothes hooks, not of metal  
  F patères [crochets] pour vêtements, non métalliques  
26 U гачки килимові 260122
  E rug hooks  
  F crochets à tapis  
05 U гваякол на фармацевтичні потреби 050153
  E guaiacol for pharmaceutical purposes  
  F gaïacol à usage pharmaceutique / gayacol à usage pharmaceutique  
12 U гвинти [пропелери] для суден 120151
  E screws [propellers] for ships  
  F hélices de navires  
06 U гвинти з кільцем 060143
  E eye bolts / screw rings  
  F tire-fond  
06 U гвинти металеві 060118
  E screws of metal  
  F vis métalliques  
76 - 90 з 355 записів