Товари - Д

Кл. Назва товару Базовий номер
09 U діафрагми [акустика] 090182
  E diaphragms [acoustics]  
  F diaphragmes [acoustique]  
09 U діафрагми [фотографія] 090562
  E diaphragms [photography]  
  F diaphragmes [photographie]  
09 U діафрагми для дослідницької апаратури 090439
  E diaphragms for scientific apparatus  
  F membranes pour appareils scientifiques  
17 U діелектрики [ізолятори] 170034
  E dielectrics [insulators]  
  F diélectriques [isolants]  
05 U дієтичні добавки для тварин 050419
  E dietary supplements for animals  
  F compléments alimentaires pour animaux  
05 U дієтичні добавки з бджолиного маточного молочка 050425
  E royal jelly dietary supplements  
  F compléments alimentaires de gelée royale  
05 U дієтичні добавки з глюкози 050430
  E glucose dietary supplements  
  F compléments alimentaires de glucose  
05 U дієтичні добавки з квіткового пилку 050428
  E pollen dietary supplements  
  F compléments alimentaires de pollen  
05 U дієтичні добавки з косметичним ефектом 050484
  E dietary supplements with a cosmetic effect  
  F compléments alimentaires à effet cosmétique  
05 U дієтичні добавки з насіння льону 050421
  E linseed dietary supplements / flaxseed dietary supplements  
  F compléments alimentaires de graines de lin  
05 U дієтичні добавки з олії льону 050422
  E linseed oil dietary supplements / flaxseed oil dietary supplements  
  F compléments alimentaires d'huile de graines de lin  
05 U дієтичні добавки з порошку ягід асаї 050482
  E acai powder dietary supplements  
  F compléments alimentaires à base de poudre d'açaï  
05 U дієтичні добавки з прополісу 050427
  E propolis dietary supplements  
  F compléments alimentaires de propolis  
05 U дієтичні добавки із зародків пшениці 050423
  E wheat germ dietary supplements  
  F compléments alimentaires de germes de blé  
05 U дієтичні напої, призначені на медичні потреби 050307
  E dietetic beverages adapted for medical purposes  
  F boissons diététiques à usage médical