Товари - Д

Кл. Назва товару Базовий номер
24 U драгет 240044
  E drugget  
  F droguet  
15 U драм-машини 150098
  E drum machines  
  F boîtes à rythmes  
19 U дранки дерев'яні 190015
  E furrings of wood  
  F baguettes en bois pour le lambrissage  
22 U дратва 220055
  E wax ends  
  F ligneuls  
12 U дрезини 120106
  E handcars  
  F draisines  
07 U дренажні машини 070158
  E drainage machines  
  F machines de drainage  
06 U дренажні труби металеві 060114
  E drain pipes of metal  
  F tuyaux de drainage métalliques  
19 U дренажні труби неметалеві 190220
  E drain pipes, not of metal  
  F tuyaux de drainage non métalliques  
10 U дренажні трубки на медичні потреби 100081
  E drainage tubes for medical purposes  
  F drains à usage médical  
07 U дрилі ручні електричні 070300
  E electric hand drills  
  F perceuses à main électriques  
08 U дрилі ручні з ручним приводом 080028
  E hand drills, hand-operated  
  F perceuses à main actionnées manuellement  
21 U дрібнички з порцеляни 210078
  E china ornaments  
  F ornements en porcelaine  
01 U дріжджі для використання у виробництві біопалива 010725
  E yeast for use in biofuel production  
  F levure destinée à la production de biocarburants  
30 U дріжджі для пивоваріння 300298
  E yeast for brewing beer  
  F levure pour la fabrication de bière  
31 U дріжджі для споживання тваринами 310077
  E yeast for animal consumption  
  F levure pour l'alimentation animale