Товари - Д

Кл. Назва товару Базовий номер
11 U дезінфікувальні апарати на медичні потреби 110342
  E disinfectant apparatus for medical purposes  
  F appareils de désinfection à usage médical  
05 U дезінфікувальні засоби 050441
  E disinfectants  
  F désinfectants  
05 U дезінфікувальні засоби для хімічних туалетів 050380
  E disinfectants for chemical toilets  
  F désinfectants pour W.-C. chimiques  
05 U дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби 050118
  E disinfectants for hygiene purposes  
  F désinfectants à usage hygiénique  
03 U дезодоранти для домашніх тварин 030217
  E deodorants for pets  
  F déodorants pour animaux de compagnie  
03 U дезодоранти для людей або для тварин 030180
  E deodorants for human beings or for animals  
  F déodorants [parfumerie]  
05 U дезодоранти для одягу і текстильних виробів 050400
  E deodorants for clothing and textiles  
  F désodorisants pour vêtements ou matières textiles  
05 U дезодоранти, крім призначених для людей або для тварин 050119
  E deodorants, other than for human beings or for animals  
  F désodorisants  
05 U дезодоратори для туалетних лотків 050501
  E deodorizers for litter trays / deodorisers for litter trays  
  F désodorisants pour bacs à litière  
21 U дезодорувальні апарати для особистого використання 210277
  E deodorizing apparatus for personal use / deodorising apparatus for personal use  
  F appareils de désodorisation à usage personnel  
11 U дезодорувальні апарати, крім призначених для особистого використання 110275
  E deodorizing apparatus, not for personal use / deodorising apparatus, not for personal use  
  F appareils de désodorisation non à usage personnel  
21 U дека 210350
  E dripping pans  
  F lèchefrites  
07 U декелі [частини друкувальних верстатів] 070377
  E tympans [parts of printing presses]  
  F tympans [imprimerie]  
09 U декомпресійні камери 090595
  E decompression chambers  
  F caissons de décompression  
01 U декстрин [шліхта] 010242
  E dextrin [size]  
  F dextrine [apprêt]