Товари - Д

Кл. Назва товару Базовий номер
01 U деревинна маса 010132
  E wood pulp  
  F pâte de bois  
22 U деревинна стружка 220004
  E wood shavings  
  F copeaux de bois  
31 U деревна сировина для виготовляння деревинної маси 310018
  E wood chips for the manufacture of wood pulp  
  F copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois / copeaux pour la fabrication de pâte de bois  
04 U деревне вугілля [паливо] 040014
  E charcoal [fuel]  
  F charbon de bois [combustible]  
01 U деревний спирт 010131
  E wood alcohol  
  F esprit-de-bois  
07 U деревообробні верстати 070055
  E woodworking machines  
  F machines à travailler le bois  
19 U дерев'яний шпон 190033
  E wood veneers / veneers  
  F placages en bois  
19 U дерев'яні підлогові дошки 190248
  E wooden floor boards  
  F lames de plancher en bois  
19 U дерев'яні покрівельні панелі 190035
  E wood panelling  
  F boiseries  
20 U дерев'яні смужки 200027
  E wood ribbon  
  F rubans de bois  
31 U дерен природний 310063
  E turf, natural / sod  
  F gazon naturel  
08 U державки різців [ручні інструменти] 080009
  E cutter bars [hand tools]  
  F barres d'alésage [outils]  
21 U держаки для мітел 210389
  E broom handles  
  F manches à balais  
08 U держаки для ручних інструментів з ручним приводом 080275
  E handles for hand-operated hand tools  
  F manches pour outils à main actionnés manuellement  
07 U дерик-крани 070251
  E derricks  
  F mâts de charge