Товари - Д

91 - 105 з 328 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
20 U держална мітел неметалеві 200208
  E broom handles, not of metal  
  F manches à balais non métalliques  
20 U держална прапорів 200127
  E flagpoles  
  F hampes  
07 U дерик-крани 070251
  E derricks  
  F mâts de charge  
21 U деркі губки для очищання шкірки 210331
  E abrasive sponges for scrubbing the skin  
  F éponges abrasives pour la peau  
07 U дернорізи 070148
  E turf removing ploughs  
  F dégazonneuses  
29 U деруни 290148
  E potato fritters  
  F beignets aux pommes de terre  
09 U детектори 090180
  E detectors  
  F détecteurs  
09 U детектори диму 090623
  E smoke detectors  
  F détecteurs de fumée  
09 U детектори фальшивих [підроблених] монет 090173
  E counterfeit [false] coin detectors / false coin detectors  
  F détecteurs de fausse monnaie  
05 U детергенти на лікарські [медичні] потреби 050108
  E detergents for medical purposes  
  F détergents [détersifs] à usage médical  
01 U детергенти на промислові потреби 010241
  E detergents for use in manufacturing processes  
  F détergents [détersifs] utilisés au cours d'opérations de fabrication  
13 U детонатори 130006
  E detonators  
  F détonateurs  
13 U детонаційні [запальні] шнури до вибухівок 130062
  E detonating fuses for explosives / firing lanyards for explosives  
  F cordeaux d'allumage pour explosifs  
10 U дефібрилятори 100211
  E defibrillators  
  F défibrillateurs  
06 U дефлектори димарів металеві 060318
  E chimney cowls of metal  
  F capuchons de cheminées métalliques  
91 - 105 з 328 записів