Товари - Е

Кл. Назва товару Базовий номер
05 U екстракти рослин на фармацевтичні потреби 050452
  E plant extracts for pharmaceutical purposes  
  F extraits de plantes à usage pharmaceutique  
03 U екстракти трав на косметичні потреби 030239
  E herbal extracts for cosmetic purposes  
  F extraits de plantes à usage cosmétique  
05 U екстракти трав на медичні потреби 050456
  E herbal extracts for medical purposes  
  F extraits de plantes à usage médical  
29 U екстракти харчові з морських водоростей 290002
  E seaweed extracts for food  
  F extraits d'algues à usage alimentaire  
32 U екстракти хмелю для виготовляння пива 320021
  E extracts of hops for making beer  
  F extraits de houblon pour la fabrication de la bière  
05 U екстракти хмелю на фармацевтичні потреби 050343
  E extracts of hops for pharmaceutical purposes  
  F extraits de houblon à usage pharmaceutique  
01 U екстракти чаю для використання у виробництві косметики 010687
  E tea extracts for use in the manufacture of cosmetics  
  F extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques  
01 U екстракти чаю для використання у виробництві фармацевтичних продуктів 010684
  E tea extracts for use in the manufacture of pharmaceuticals  
  F extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques  
01 U екстракти чаю для харчової промисловості 010685
  E tea extracts for the food industry  
  F extraits de thé pour l'industrie alimentaire  
07 U екстрактори для гірничої промисловості 070185
  E haulage apparatus [mining] / extractors for mines  
  F extracteurs [mines]  
16 U еластичні гумки канцелярські 160275
  E elastic bands for offices  
  F élastiques de bureau  
23 U еластичні нитки і пряжа для текстильного використання 230019
  E elastic thread and yarn for textile use  
  F fils élastiques à usage textile  
24 U еластичні ткані матеріали 240046
  E elastic woven material  
  F tissus élastiques  
09 U електрифіковані огорожі 090669
  E electrified fences  
  F clôtures électrifiées  
09 U електрифіковані шини для монтування точкових джерел світла 090635
  E electrified rails for mounting spot lights  
  F rails électriques pour le montage de projecteurs