Товари - Е

Кл. Назва товару Базовий номер
01 U епоксидні смоли необроблені 010274
  E epoxy resins, unprocessed  
  F résines époxy à l'état brut  
01 U ербій 010276
  E erbium  
  F erbium  
09 U ергометри 090239
  E ergometers  
  F ergomètres  
32 U есенції для виготовляння напоїв 320009
  E essences for making beverages  
  F essences pour la préparation de boissons  
30 U есенції до харчових продуктів, крім ефірних есенцій і ефірних олій 300048
  E essences for foodstuffs, except etheric essences and essential oils  
  F essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles  
07 U ескалатори 070178
  E escalators / moving staircases [escalators]  
  F escaliers roulants  
28 U еспандери 280051
  E chest expanders [exercisers] / exercisers [expanders]  
  F exerciseurs [extenseurs] / extenseurs [exerciseurs]  
16 U естампи 160015
  E prints [engravings]  
  F planches [gravures]  
01 U естери [ефіри складні] * 010279
  E esters*  
  F esters*  
05 U естери [складні ефіри] на фармацевтичні потреби 050138
  E esters for pharmaceutical purposes  
  F esters à usage pharmaceutique  
01 U естери [складні ефіри] целюлози на промислові потреби 010590
  E cellulose esters for industrial purposes  
  F esters de cellulose à usage industriel  
05 U естери [складні ефіри] целюлози на фармацевтичні потреби 050318
  E cellulose esters for pharmaceutical purposes  
  F esters de cellulose à usage pharmaceutique  
01 U етан 010280
  E ethane  
  F éthane  
04 U етанол [паливо] 040107
  E ethanol [fuel]  
  F éthanol [carburant]  
01 U етери [прості ефіри] * 010281
  E ethers*  
  F éthers*