Товари - Е

91 - 102 з 102 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
05 U етери [прості ефіри] на фармацевтичні потреби 050139
  E ethers for pharmaceutical purposes  
  F éthers à usage pharmaceutique  
01 U етери [прості ефіри] целюлози на промислові потреби 010593
  E cellulose ethers for industrial purposes  
  F éthers de cellulose à usage industriel  
05 U етери [прості ефіри] целюлози на фармацевтичні потреби 050320
  E cellulose ethers for pharmaceutical purposes  
  F éthers de cellulose à usage pharmaceutique  
24 U етикетки [налички] тканинні 240102
  E labels of cloth  
  F étiquettes en tissu  
16 U етикетки [налички], крім тканинних 160308
  E labels, not of textile  
  F étiquettes non en tissu  
07 U етикетувальні [наличкувальні] машини 070182
  E labellers [machines]  
  F étiqueteuses  
16 U етикетувальні [наличкувальні] ручні пристрої 160176
  E hand labelling appliances  
  F appareils à main à étiqueter  
01 U етиловий етер [простий ефір] 010282
  E ethyl ether  
  F éther éthylique  
01 U етиловий спирт 010041
  E ethyl alcohol  
  F alcool éthylique  
03 U ефірні есенції 030099
  E ethereal essences  
  F essences éthériques  
03 U ефірні олії 030100
  E essential oils / ethereal oils  
  F huiles essentielles / huiles éthérées  
03 U ефірні олії з кедрового дерева 030037
  E essential oils of cedarwood  
  F huiles essentielles de cèdre  
91 - 102 з 102 записів