Товари - З

121 - 135 з 290 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
26 U застібки-блискавки 260053
  E zip fasteners / slide fasteners [zippers] / zippers  
  F fermetures à glissière  
26 U застібки-блискавки для сумок 260087
  E zippers for bags / zip fasteners for bags  
  F fermetures à glissière pour sacs  
26 U застібки-змійки 260053
  E zip fasteners / slide fasteners [zippers] / zippers  
  F fermetures à glissière  
26 U застібки-кнопки 260022
  E snap fasteners  
  F boutons-pression  
26 U застібки-липучки 260116
  E hook and pile fastening tapes  
  F bandes auto-agrippantes [articles de mercerie]  
08 U заступи [ручне знаряддя] 080111
  E spades [hand tools]  
  F bêches  
06 U засуви плоскі 060247
  E bolts, flat  
  F targettes  
06 U засувки віконні металеві 060125
  E window fasteners of metal  
  F éléments de fermeture métalliques pour fenêtres  
20 U засувки віконні неметалеві 200299
  E window fasteners, not of metal  
  F éléments de fermeture non métalliques pour fenêtres  
06 U засувки для дверей металеві 060220
  E door bolts of metal  
  F verrous de porte métalliques  
20 U засувки для дверей неметалеві 200280
  E door bolts, not of metal  
  F verrous de porte non métalliques  
06 U засувки замкові 060204
  E lock bolts  
  F pênes de serrures  
16 U затискачі для банкнот 160353
  E money clips  
  F pinces à billets  
06 U затискачі для кабелів і труб металеві 060313
  E clips of metal for cables and pipes  
  F pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux  
20 U затискачі для кабелів і труб неметалеві 200016
  E clips, not of metal, for cables and pipes  
  F pattes d'attache non métalliques pour câbles et tubes  
121 - 135 з 290 записів