Товари - К

Кл. Назва товару Базовий номер
07 U кавові млинки, крім ручних 070415
  E coffee grinders, other than hand-operated  
  F moulins à café autres qu'à main  
21 U кавові набори [столовий посуд] 210255
  E coffee services [tableware]  
  F services à café  
30 U кавові напої 300149
  E coffee-based beverages  
  F boissons à base de café  
30 U кавові напої з молоком 300084
  E coffee beverages with milk  
  F café au lait  
21 U кавові перколятори неелектричні 210257
  E coffee percolators, non-electric  
  F percolateurs à café non électriques  
21 U кавові цідила [фільтри] неелектричні 210256
  E coffee filters, non-electric  
  F filtres à café non électriques  
11 U каганці 110179
  E oil lamps  
  F lampes à huile  
06 U кадмій 060061
  E cadmium  
  F cadmium  
21 U казани [котли] 210070
  E cauldrons  
  F chaudrons  
21 U казанки солдатські 210140
  E mess-tins  
  F gamelles  
21 U казанки череп'яні 210181
  E earthenware saucepans  
  F poêlons  
01 U казеїн для харчової промисловості 010677
  E casein for the food industry  
  F caséine pour l'industrie alimentaire  
01 U казеїн на промислові потреби 010591
  E casein for industrial purposes  
  F caséine à usage industriel  
05 U казеїнові дієтичні добавки 050434
  E casein dietary supplements  
  F compléments alimentaires de caséine  
01 U каїніт 010140
  E kainite  
  F kaïnite