Товари - К

Кл. Назва товару Базовий номер
30 U какао 300024
  E cocoa  
  F cacao  
30 U какао з молоком 300083
  E cocoa beverages with milk  
  F cacao au lait  
31 U какао-боби необроблені 310020
  E cocoa beans, raw  
  F fèves brutes de cacao  
29 U какаове масло 290009
  E chocolate nut butter / cocoa butter  
  F beurre de cacao  
30 U какаові напої 300150
  E cocoa-based beverages  
  F boissons à base de cacao  
07 U каландри 070292
  E calenders / mangles  
  F calandres [machines]  
28 U калейдоскопи 280190
  E kaleidoscopes  
  F kaléidoscopes  
16 U календарі 160270
  E calendars  
  F calendriers  
16 U календарі-довідники 160269
  E almanacs  
  F almanachs  
09 U калібри 090066
  E calipers  
  F calibres  
09 U калібрувальні кільця 090040
  E calibrating rings  
  F anneaux à calibrer  
07 U калібрувальні машини 070013
  E sizing machines  
  F machines à ajuster  
08 U калівки 080120
  E molding irons / moulding irons  
  F fers à moulurer  
01 U калій 010447
  E potassium  
  F potassium  
01 U каліфорній 010142
  E californium  
  F californium