Товари - К

91 - 105 з 771 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
18 U канчуки багатокінцеві 180061
  E cat o' nine tails  
  F martinets [fouets]  
10 U канюлі 100042
  E cannulae  
  F canules  
01 U каолін 010370
  E china clay / china slip / kaolin  
  F kaolin  
25 U капелюхи 250046
  E hats  
  F chapeaux  
20 U капелюхові вішалки 200053
  E hat stands  
  F porte-chapeaux  
14 U капелюхові оздоби [прикраси] з дорогоцінних металів 140117
  E hat ornaments of precious metal  
  F ornements de chapeaux en métaux précieux  
26 U капелюхові оздоби не з дорогоцінних металів 260016
  E hat ornaments, not of precious metal  
  F ornements de chapeaux [non en métaux précieux]  
28 U капелюшки паперові для свят 280204
  E paper party hats  
  F chapeaux de cotillon en papier  
30 U каперці [приправа] 300031
  E capers  
  F câpres  
09 U капілярні трубки 090109
  E capillary tubes  
  F tubes capillaires  
22 U капок 220047
  E kapok  
  F capoc / kapok  
07 U капоти [деталі машин] 070075
  E cowlings [parts of machines] / guards [parts of machines] / hoods [parts of machines]  
  F capots [parties de machines]  
12 U капоти двигунів до наземних транспортних засобів 120054
  E hoods for vehicle engines  
  F capots de moteurs pour véhicules  
05 U капсули на ліки 050068
  E capsules for medicines  
  F capsules pour médicaments  
13 U капсулі-детонатори, крім іграшкових 130066
  E detonating caps other than toys / percussion caps other than toys  
  F amorces fulminantes autres que les jouets / capsules d'allumage / capsules fulminantes autres que les jouets  
91 - 105 з 771 записів