Товари - Л

91 - 105 з 252 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
01 U лимонна кислота на промислові потреби 010199
  E citric acid for industrial purposes  
  F acide citrique à usage industriel  
03 U лимонні ефірні олії 030056
  E essential oils of lemon  
  F huiles essentielles de citrons  
05 U липкий папір від мух 050035
  E fly catching paper  
  F attrape-mouches  
05 U липкі смуги [стрічки] на лікарські [медичні] потреби 050294
  E adhesive bands for medical purposes / adhesive tapes for medical purposes  
  F bandes adhésives pour la médecine / rubans adhésifs pour la médecine  
16 U липкі смуги на канцелярські або побутові потреби 160267
  E adhesive bands for stationery or household purposes  
  F bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage / bandes collantes pour la papeterie ou le ménage  
16 U липкі стрічки на канцелярські або побутові потреби 160266
  E adhesive tapes for stationery or household purposes  
  F rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage  
17 U липкі стрічки, крім лікарських [медичних], канцелярських, побутових 170085
  E adhesive bands, other than stationery and not for medical or household purposes / adhesive tapes, other than stationery and not for medical or household purposes  
  F bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage / rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage  
21 U лискувальна вичинена шкіра 210100
  E polishing leather  
  F cuir à polir  
08 U лискувальне знаряддя 080118
  E glazing irons / polishing irons [glazing tools]  
  F fers à glacer  
03 U лискувальний віск 030054
  E polishing wax  
  F cire à polir  
03 U лискувальний папір 030139
  E polishing paper  
  F papier à polir  
21 U лискувальні апарати і машини побутові неелектричні 210186
  E polishing apparatus and machines, for household purposes, non-electric  
  F appareils et machines non électriques à polir à usage domestique  
08 U лискувальні інструменти електричні або неелектричні для нігтів 080214
  E fingernail polishers, electric or non-electric / nail buffers, electric or non-electric  
  F polissoirs d'ongles électriques ou non électriques  
03 U лискувальні камені 030144
  E polishing stones  
  F pierre à polir  
21 U лискувальні матеріали, крім лискувальних препаратів, паперу або каменю 210187
  E polishing materials for making shiny, except preparations, paper and stone  
  F matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des préparations, du papier et de la pierre  
91 - 105 з 252 записів