Товари - М

Кл. Назва товару Базовий номер
05 U мазі на фармацевтичні потреби 050225
  E ointments for pharmaceutical purposes  
  F onguents à usage pharmaceutique  
05 U мазі проти обмороження на фармацевтичні потреби 050023
  E frostbite salve for pharmaceutical purposes  
  F baume antigel à usage pharmaceutique  
04 U мазут 040064
  E mazut  
  F mazout  
25 U майки, футболки спортивні 250172
  E sports singlets  
  F débardeurs de sport  
21 U майоліка 210157
  E majolica  
  F majolique  
30 U майонез 300172
  E mayonnaise  
  F mayonnaises  
30 U макарони 300090
  E macaroni  
  F macaronis  
30 U макаронні вироби 300003
  E farinaceous food pastes / pasta  
  F pâtes alimentaires  
31 U макуха олійна для худоби 310026
  E cattle cake / oil cake  
  F tourteaux  
30 U мальтоза 300094
  E maltose  
  F maltose  
30 U мамалиґа 300197
  E hominy  
  F bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait  
11 U мангали 110265
  E barbecues  
  F barbecues  
06 U манган [марганець] 060174
  E manganese  
  F manganèse  
01 U манганати 010384
  E manganate  
  F manganate  
15 U мандоліни 150049
  E mandolins  
  F mandolines