Товари - М

Кл. Назва товару Базовий номер
30 U мамалиґа 300197
  E hominy  
  F bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait  
11 U мангали 110265
  E barbecues  
  F barbecues  
06 U манган [марганець] 060174
  E manganese  
  F manganèse  
01 U манганати 010384
  E manganate  
  F manganate  
15 U мандоліни 150049
  E mandolins  
  F mandolines  
20 U манежі для дітей 200022
  E playpens for babies  
  F parcs pour bébés  
20 U манекени 200064
  E dressmakers' dummies / mannequins / tailors' dummies  
  F mannequins  
09 U манекени для аварійних випробувань 090697
  E crash test dummies  
  F mannequins pour essais de collision  
25 U манжети [одяг] 250095
  E cuffs / wristbands [clothing]  
  F manchettes [habillement]  
25 U манишки 250044
  E short-sleeve shirts  
  F chemisettes  
25 U манишки до сорочок 250043
  E shirt fronts  
  F plastrons de chemises  
08 U манікюрні набори 080231
  E manicure sets  
  F trousses de manucures  
08 U манікюрні набори електричні 080243
  E manicure sets, electric  
  F nécessaires de manucure électriques  
07 U маніпулятори автоматичні 070421
  E handling machines, automatic [manipulators]  
  F manipulateurs industriels [machines]  
30 U манна крупа 300124
  E semolina  
  F semoule  
09 U манометри 090336
  E manometers / pressure gauges  
  F manomètres  
25 U мантильї [накидки короткі жіночі] 250152
  E mantillas  
  F mantilles  
24 U марабу [тканина] 240073
  E marabouts [cloth]  
  F marabout [étoffe]  
29 U маргарин 290078
  E margarine  
  F margarine  
30 U маринад овочевий [приправа] 300162
  E chow-chow [condiment]  
  F chow-chow [condiment]  
30 U маринади 300207
  E marinades  
  F marinades  
28 U маріонетки 280087
  E marionettes / puppets  
  F marionnettes  
07 U маркувальні машини 070182
  E labellers [machines]  
  F étiqueteuses  
24 U марля 240056
  E gauze [cloth]  
  F gaze [tissu]  
05 U марля для перев'язування 050155
  E gauze for dressings  
  F gaze pour pansements