Товари - М

Кл. Назва товару Базовий номер
20 U манежі для дітей 200022
  E playpens for babies  
  F parcs pour bébés  
20 U манекени 200064
  E dressmakers' dummies / mannequins / tailors' dummies  
  F mannequins  
09 U манекени для аварійних випробувань 090697
  E crash test dummies  
  F mannequins pour essais de collision  
25 U манжети [одяг] 250095
  E cuffs / wristbands [clothing]  
  F manchettes [habillement]  
25 U манишки 250044
  E short-sleeve shirts  
  F chemisettes  
25 U манишки до сорочок 250043
  E shirt fronts  
  F plastrons de chemises  
08 U манікюрні набори 080231
  E manicure sets  
  F trousses de manucures  
08 U манікюрні набори електричні 080243
  E manicure sets, electric  
  F nécessaires de manucure électriques  
07 U маніпулятори автоматичні 070421
  E handling machines, automatic [manipulators]  
  F manipulateurs industriels [machines]  
30 U манна крупа 300124
  E semolina  
  F semoule  
09 U манометри 090336
  E manometers / pressure gauges  
  F manomètres  
25 U мантильї [накидки короткі жіночі] 250152
  E mantillas  
  F mantilles  
24 U марабу [тканина] 240073
  E marabouts [cloth]  
  F marabout [étoffe]  
29 U маргарин 290078
  E margarine  
  F margarine  
30 U маринад овочевий [приправа] 300162
  E chow-chow [condiment]  
  F chow-chow [condiment]