Товари - М

Кл. Назва товару Базовий номер
09 U маски для зварювальників 090114
  E solderers' helmets  
  F masques de soudeurs  
10 U маски для лікарського [медичного] персоналу 100205
  E masks for use by medical personnel  
  F masques utilisés par le personnel médical  
25 U маски для сну 250163
  E sleep masks  
  F masques pour dormir  
28 U маскувальні екрани [спортивне приладдя] 280195
  E camouflage screens [sports articles]  
  F écrans de camouflage [articles de sport]  
22 U маскувальні сітки 220009
  E nets for camouflage  
  F filets de camouflage  
22 U маскувальні чохли 220085
  E covers for camouflage  
  F bâches de camouflage  
29 U масло 290008
  E butter  
  F beurre  
07 U маслоробні машини 070046
  E butter machines  
  F machines à beurre  
29 U масляний крем 290011
  E buttercream  
  F crème de beurre  
07 U маснички для збивання масла 070038
  E churns  
  F barattes  
03 U мастика для паркетної підлоги 030053
  E floor wax / parquet floor wax  
  F cire à parquet  
03 U мастика для підлоги 030053
  E floor wax / parquet floor wax  
  F cire à parquet  
02 U мастики [природні смоли] 020091
  E mastic [natural resin]  
  F mastic [résine naturelle]  
01 U мастики для вичиненої шкіри 010192
  E mastic for leather  
  F mastics pour le cuir  
04 U мастила для зброї 040011
  E grease for arms [weapons]  
  F graisse pour armes