Товари - М

76 - 90 з 433 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
04 U мастила для пасів 040033
  E grease for belts  
  F graisse pour courroies  
04 U мастильний графіт 040052
  E lubricating graphite  
  F graphite lubrifiant  
04 U мастильні жири 040060
  E lubricating grease  
  F graisses de graissage  
07 U мастильні кільця [деталі машин] 070031
  E grease rings [parts of machines]  
  F bagues de graissage [parties de machines]  
07 U мастильні коробки [деталі машин] 070204
  E grease boxes [parts of machines]  
  F boîtes de graissage [machines]  
04 U мастильні матеріали 040063
  E lubricants  
  F lubrifiants  
07 U мастильні насоси [помпи] 070205
  E lubricating pumps  
  F pompes de graissage  
04 U мастильні оливи 040042
  E lubricating oil  
  F huiles de graissage  
07 U мастильні пристрої [деталі машин] 070085
  E lubricators [parts of machines]  
  F graisseurs [parties de machines]  
04 U мастильно-охолоджувальні рідини 040101
  E cutting fluids  
  F huile de coupe  
08 U мастихіни [лопатки для художників] 080013
  E palette knives  
  F amassettes  
09 U математичні інструменти 090339
  E mathematical instruments  
  F instruments mathématiques  
17 U матеріали [прокладки, набивки] гумові або пластмасові для пакування 170101
  E packing [cushioning, stuffing] materials of rubber or plastics  
  F matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques  
22 U матеріали [прокладки, набивки] негумові, непластмасові для пакування 220031
  E packing [cushioning, stuffing] materials, not of rubber or plastics  
  F matières d'emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières plastiques  
19 U матеріали для будування і покривання доріг 190051
  E materials for making and coating roads  
  F matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées  
76 - 90 з 433 записів