Товари - М

Відображено всі 433 записи(-ів)
Кл. Назва товару Базовий номер
01 U магнезити 010382
  E magnesite  
  F magnésite  
19 U магнезійний цемент 190118
  E magnesia cement  
  F ciment de magnésie  
05 U магнезія на фармацевтичні потреби 050127
  E magnesia for pharmaceutical purposes  
  F magnésie à usage pharmaceutique  
07 U магнетозапалювачі 070244
  E igniting magnetos  
  F magnétos d'allumage  
11 U магнієві нитки до світильних приладів 110190
  E magnesium filaments for lighting  
  F fils de magnésium [éclairage]  
06 U магній 060169
  E magnesium  
  F magnésium  
09 U магніти 090023
  E magnets  
  F aimants  
09 U магніти декоративні 090660
  E decorative magnets  
  F aimants décoratifs [magnets]  
09 U магнітні кодувальники 090608
  E magnetic encoders  
  F encodeurs magnétiques  
09 U магнітні носії інформації 090607
  E magnetic data media  
  F supports de données magnétiques  
09 U магнітні проводи 090256
  E magnetic wires  
  F fils magnétiques  
01 U магнітні рідини на промислові потреби 010642
  E magnetic fluid for industrial purposes  
  F fluide magnétique à usage industriel  
09 U магнітні стрічки 090078
  E magnetic tapes  
  F bandes [rubans] magnétiques / rubans magnétiques  
09 U магнітні стрічки для відеозаписування 090495
  E videotapes  
  F bandes vidéo  
05 U мазі від сонячних опіків 050301
  E sunburn ointments  
  F onguents contre les brûlures du soleil / produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]  
05 U мазі на фармацевтичні потреби 050225
  E ointments for pharmaceutical purposes  
  F onguents à usage pharmaceutique  
05 U мазі проти обмороження на фармацевтичні потреби 050023
  E frostbite salve for pharmaceutical purposes  
  F baume antigel à usage pharmaceutique  
04 U мазут 040064
  E mazut  
  F mazout  
25 U майки, футболки спортивні 250172
  E sports singlets  
  F débardeurs de sport  
21 U майоліка 210157
  E majolica  
  F majolique  
30 U майонез 300172
  E mayonnaise  
  F mayonnaises  
30 U макарони 300090
  E macaroni  
  F macaronis  
30 U макаронні вироби 300003
  E farinaceous food pastes / pasta  
  F pâtes alimentaires  
31 U макуха олійна для худоби 310026
  E cattle cake / oil cake  
  F tourteaux  
30 U мальтоза 300094
  E maltose  
  F maltose  
30 U мамалиґа 300197
  E hominy  
  F bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait  
11 U мангали 110265
  E barbecues  
  F barbecues  
06 U манган [марганець] 060174
  E manganese  
  F manganèse  
01 U манганати 010384
  E manganate  
  F manganate  
15 U мандоліни 150049
  E mandolins  
  F mandolines  
20 U манежі для дітей 200022
  E playpens for babies  
  F parcs pour bébés  
20 U манекени 200064
  E dressmakers' dummies / mannequins / tailors' dummies  
  F mannequins  
09 U манекени для аварійних випробувань 090697
  E crash test dummies  
  F mannequins pour essais de collision  
25 U манжети [одяг] 250095
  E cuffs / wristbands [clothing]  
  F manchettes [habillement]  
25 U манишки 250044
  E short-sleeve shirts  
  F chemisettes  
25 U манишки до сорочок 250043
  E shirt fronts  
  F plastrons de chemises  
08 U манікюрні набори 080231
  E manicure sets  
  F trousses de manucures  
08 U манікюрні набори електричні 080243
  E manicure sets, electric  
  F nécessaires de manucure électriques  
07 U маніпулятори автоматичні 070421
  E handling machines, automatic [manipulators]  
  F manipulateurs industriels [machines]  
30 U манна крупа 300124
  E semolina  
  F semoule  
09 U манометри 090336
  E manometers / pressure gauges  
  F manomètres  
25 U мантильї [накидки короткі жіночі] 250152
  E mantillas  
  F mantilles  
24 U марабу [тканина] 240073
  E marabouts [cloth]  
  F marabout [étoffe]  
29 U маргарин 290078
  E margarine  
  F margarine  
30 U маринад овочевий [приправа] 300162
  E chow-chow [condiment]  
  F chow-chow [condiment]  
30 U маринади 300207
  E marinades  
  F marinades  
28 U маріонетки 280087
  E marionettes / puppets  
  F marionnettes  
07 U маркувальні машини 070182
  E labellers [machines]  
  F étiqueteuses  
24 U марля 240056
  E gauze [cloth]  
  F gaze [tissu]  
05 U марля для перев'язування 050155
  E gauze for dressings  
  F gaze pour pansements  
24 U марля полотняна на сир 240053
  E cheese cloth  
  F toiles à fromage  
19 U мармур 190120
  E marble  
  F marbre  
30 U марципани 300039
  E marzipan  
  F massepain  
10 U масажне приладдя 100113
  E massage apparatus  
  F appareils de massage  
03 U масажні гелі, крім лікарських [медичних] 030220
  E massage gels other than for medical purposes  
  F gels de massage autres qu'à usage médical  
10 U масажні рукавиці 100092
  E gloves for massage  
  F gants pour massages  
20 U масажні столи 200229
  E massage tables  
  F tables de massage  
21 U масельнички 210030
  E butter dishes  
  F beurriers  
25 U маскарадні костюми 250153
  E masquerade costumes  
  F costumes de mascarade  
28 U маски [іграшки] 280222
  E masks [playthings]  
  F masques [jouets]  
09 U маски для зварювальників 090114
  E solderers' helmets  
  F masques de soudeurs  
10 U маски для лікарського [медичного] персоналу 100205
  E masks for use by medical personnel  
  F masques utilisés par le personnel médical  
25 U маски для сну 250163
  E sleep masks  
  F masques pour dormir  
28 U маскувальні екрани [спортивне приладдя] 280195
  E camouflage screens [sports articles]  
  F écrans de camouflage [articles de sport]  
22 U маскувальні сітки 220009
  E nets for camouflage  
  F filets de camouflage  
22 U маскувальні чохли 220085
  E covers for camouflage  
  F bâches de camouflage  
29 U масло 290008
  E butter  
  F beurre  
07 U маслоробні машини 070046
  E butter machines  
  F machines à beurre  
29 U масляний крем 290011
  E buttercream  
  F crème de beurre  
07 U маснички для збивання масла 070038
  E churns  
  F barattes  
03 U мастика для паркетної підлоги 030053
  E floor wax / parquet floor wax  
  F cire à parquet  
03 U мастика для підлоги 030053
  E floor wax / parquet floor wax  
  F cire à parquet  
02 U мастики [природні смоли] 020091
  E mastic [natural resin]  
  F mastic [résine naturelle]  
01 U мастики для вичиненої шкіри 010192
  E mastic for leather  
  F mastics pour le cuir  
04 U мастила для зброї 040011
  E grease for arms [weapons]  
  F graisse pour armes  
04 U мастила для пасів 040033
  E grease for belts  
  F graisse pour courroies  
04 U мастильний графіт 040052
  E lubricating graphite  
  F graphite lubrifiant  
04 U мастильні жири 040060
  E lubricating grease  
  F graisses de graissage  
07 U мастильні кільця [деталі машин] 070031
  E grease rings [parts of machines]  
  F bagues de graissage [parties de machines]  
07 U мастильні коробки [деталі машин] 070204
  E grease boxes [parts of machines]  
  F boîtes de graissage [machines]  
04 U мастильні матеріали 040063
  E lubricants  
  F lubrifiants  
07 U мастильні насоси [помпи] 070205
  E lubricating pumps  
  F pompes de graissage  
04 U мастильні оливи 040042
  E lubricating oil  
  F huiles de graissage  
07 U мастильні пристрої [деталі машин] 070085
  E lubricators [parts of machines]  
  F graisseurs [parties de machines]  
04 U мастильно-охолоджувальні рідини 040101
  E cutting fluids  
  F huile de coupe  
08 U мастихіни [лопатки для художників] 080013
  E palette knives  
  F amassettes  
09 U математичні інструменти 090339
  E mathematical instruments  
  F instruments mathématiques  
17 U матеріали [прокладки, набивки] гумові або пластмасові для пакування 170101
  E packing [cushioning, stuffing] materials of rubber or plastics  
  F matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques  
22 U матеріали [прокладки, набивки] негумові, непластмасові для пакування 220031
  E packing [cushioning, stuffing] materials, not of rubber or plastics  
  F matières d'emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières plastiques  
19 U матеріали для будування і покривання доріг 190051
  E materials for making and coating roads  
  F matériaux pour la construction et le revêtement des chaussées  
01 U матеріали для виготовляння грамплатівок 010603
  E compositions for the manufacture of phonograph records  
  F compositions pour la fabrication de disques acoustiques  
21 U матеріали для виготовляння щіток 210054
  E material for brush-making  
  F matériaux pour la brosserie  
01 U матеріали для гальванування 010324
  E galvanizing preparations  
  F produits pour la galvanisation  
17 U матеріали для герметизації щілин 170015
  E weatherstripping compositions  
  F matières à calfeutrer  
09 U матеріали для електричних мереж [проводи, кабелі, жильники] 090553
  E materials for electricity mains [wires, cables]  
  F matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]  
16 U матеріали для запечатування канцелярські 160057
  E sealing compounds for stationery purposes  
  F matières à cacheter  
16 U матеріали для ліплення 160196
  E modelling materials  
  F matériaux pour le modelage / matériaux à modeler  
10 U матеріали для накладання швів 100149
  E suture materials  
  F matériel pour sutures  
01 U матеріали для паяння твердими припоями 010137
  E brazing preparations  
  F produits pour le brasage  
05 U матеріали для пломбування зубів 050110
  E teeth filling material  
  F matières pour plomber les dents  
04 U матеріали для розпалювання 040007
  E firelighters  
  F allume-feu  
13 U матеріали для феєрверків 130013
  E fireworks  
  F feux d'artifice  
01 U матеріали для чистового обробляння сталі 010017
  E finishing preparations for use in the manufacture of steel  
  F préparations pour le perfectionnement de l'acier  
16 U матеріали з крохмалю для пакування 160338
  E packaging material made of starches  
  F matériaux d'emballage en fécule ou amidon  
06 U матеріали металеві для підвісних доріг [фунікулерів] 060330
  E materials of metal for funicular railway permanent ways  
  F matériel fixe de funiculaires  
06 U матеріали металеві для рейкових колій 060089
  E railway material of metal  
  F matériaux pour voies ferrées métalliques  
05 U матеріали на зубні виліпки 050111
  E dental impression materials  
  F matières pour empreintes dentaires  
16 U матеріали на книжкові оправи 160236
  E bookbinding material  
  F articles pour reliures  
01 U матеріали, здатні до ядерного ділення, для ядерної енергетики 010297
  E fissionable material for nuclear energy  
  F corps fissiles pour l'énergie nucléaire  
17 U матеріали, частково оброблені, на гальмові накладки 170048
  E brake lining materials, partly processed  
  F matières mi-ouvrées pour garnitures de freins  
17 U матеріали, що запобігають тепловому випромінюванню 170024
  E compositions to prevent the radiation of heat  
  F matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur  
27 U мати [килимки, рогожі] * 270006
  E mats*  
  F nattes  
27 U мати із сплетених мотузків для лижних спусків 270017
  E mats of woven rope for ski slopes  
  F nattes de corde tissée pour pistes de ski  
05 U маткове молочко [бджолине] на фармацевтичні потреби 050316
  E royal jelly for pharmaceutical purposes  
  F gelée royale à usage pharmaceutique  
30 U маткове молочко бджолине * 300168
  E royal jelly*  
  F gelée royale*  
10 U маткові шприци 100142
  E uterine syringes  
  F seringues utérines  
12 U маточини коліс транспортних засобів 120060
  E hubs for vehicle wheels / vehicle wheel hubs  
  F moyeux de roues de véhicules  
20 U матраци * 200079
  E mattresses*  
  F matelas*  
10 U матраци водяні лікарські [медичні] 100096
  E hydrostatic beds for medical purposes / hydrostatic [water] beds for medical purposes / water beds for medical purposes  
  F lits hydrostatiques à usage médical  
20 U матраци водяні нелікарські [немедичні] 200230
  E hydrostatic beds, not for medical purposes / hydrostatic [water] beds, not for medical purposes / water beds, not for medical purposes  
  F lits hydrostatiques non à usage médical  
20 U матрацики дитячі на сповивання 200279
  E baby changing mats  
  F tapis de change pour bébés  
07 U матриці друкарські 070436
  E matrices for use in printing  
  F matrices d'imprimerie  
25 U матроські блузи 250120
  E stuff jackets [clothing]  
  F vareuses  
07 U маховики машин 070337
  E machine fly-wheels  
  F volants de machines  
08 U мачете 080154
  E machetes  
  F machettes  
07 U машини [пристрої] для викінчувального [механічного] обробляння 070159
  E apparatus for dressing / apparatus for machining / trimming machines  
  F dresseuses  
07 U машини для білення 070030
  E colour-washing machines / whitewashing machines  
  F machines pour le badigeonnage  
09 U машини для важення 090080
  E weighing machines  
  F machines de pesage  
07 U машини для виготовляння макаронних виробів 070296
  E machines for making pasta  
  F machines pour la fabrication de pâtes alimentaires  
07 U машини для виготовляння мережива 070151
  E lace making machines  
  F dentellières [machines]  
07 U машини для виготовляння сосисок 070346
  E sausage machines  
  F machines à saucisses  
07 U машини для виготовляння стереотипів 070355
  E stereotype machines  
  F machines à stéréotyper  
07 U машини для виробляння бітуму [асфальту] 070050
  E bitumen making machines  
  F machines à faire le bitume  
07 U машини для виробляння цукру 070356
  E sugar making machines  
  F machines pour l'industrie sucrière  
07 U машини для друкування на металевих пластинах 070216
  E printing machines for use on sheet metal  
  F machines pour l'impression sur la tôle  
07 U машини для земляних робіт 070417
  E earth moving machines  
  F machines pour les travaux de terrassement  
07 U машини для зрізання вичиненої шкіри 070157
  E leather paring machines  
  F doleuses  
07 U машини для миття пляшок 070065
  E bottle washing machines  
  F rince-bouteilles  
07 U машини для обробляння вичиненої шкіри 070136
  E leather-working machines  
  F machines à travailler le cuir  
07 U машини для обробляння і збагачування руд 070265
  E ore treating machines  
  F appareils pour le traitement des minerais  
07 U машини для обробляння пластмас 070544
  E machines for processing plastics  
  F machines pour la transformation de matières plastiques  
07 U машини для обробляння скла 070382
  E glass working machines  
  F machines à travailler le verre  
07 U машини для обробляння тютюну 070255
  E tobacco processing machines  
  F machines à travailler le tabac  
07 U машини для паперового виробництва 070291
  E papermaking machines  
  F machines pour la fabrication du papier  
28 U машини для подавання м'ячів 280220
  E ball pitching machines  
  F machines lance-balles  
07 U машини для подрібнювання [переробляння] сміття 070414
  E garbage disposals / garbage [waste] disposals / waste disposals / waste disposers [machines]  
  F broyeurs d'ordures  
07 U машини для просіювання попелу 070082
  E cinder sifters [machines]  
  F tamiseurs de cendres [machines]  
09 U машини для рахування і сортування грошей 090053
  E money counting and sorting machines  
  F machines à compter et trier l'argent  
07 U машини для стриження тварин 070431
  E hair clipping machines for animals / hair cutting machines for animals / shearing machines for animals  
  F tondeuses pour les animaux [machines]  
07 U машини для текстильної промисловості 070496
  E machines for the textile industry  
  F machines pour l'industrie textile  
07 U машини для ущільнювання відходів 070418
  E trash compacting machines / waste compacting machines  
  F compacteurs pour les détritus  
07 U машини для ущільнювання сміття 070418
  E trash compacting machines / waste compacting machines  
  F compacteurs pour les détritus  
07 U машини для фарбування клейовими фарбами 070030
  E colour-washing machines / whitewashing machines  
  F machines pour le badigeonnage  
07 U машини і апарати для миття килимів і оббивкових тканин електричні 070481
  E machines and apparatus for carpet shampooing, electric  
  F shampouineuses électriques pour tapis et moquettes  
07 U машини і апарати електричні для лискування воском 070510
  E machines and apparatus for wax-polishing, electric  
  F machines et appareils à encaustiquer électriques  
11 U машини і апарати, що виробляють лід 110167
  E ice machines and apparatus  
  F appareils et machines à glace  
07 U машини і механізми для книгооправних [палітурних] робіт 070327
  E bookbinding apparatus and machines for industrial purposes  
  F appareils et machines pour la reliure à usage industriel  
09 U машини і прилади для випробовування матеріалів 090240
  E material testing instruments and machines  
  F instruments et machines pour essais de matériaux  
16 U машини франкувальні офісні 160009
  E franking machines for office use / postage meters for office use  
  F machines d'affranchissement de courrier [machines de bureau]  
08 U машинки особисті електричні або неелектричні для стриження волосся 080219
  E hair clippers for personal use, electric and non-electric  
  F tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques  
07 U машинне знаряддя для виготовляння пазів, прорізів, канавок тощо 070208
  E notchers [machine tools]  
  F grugeoirs [machines-outils]  
14 U маятники годинникові [виробництво наручних та інших годинників] 140013
  E pendulums [clock- and watchmaking]  
  F balanciers [horlogerie]  
18 U меблеві обшиви з вичиненої шкіри 180116
  E furniture coverings of leather  
  F revêtements de meubles en cuir  
20 U меблеві переділки дерев'яні 200148
  E furniture partitions of wood / partitions of wood for furniture  
  F pans de boiseries pour meubles  
24 U меблеві покриви пластмасові 240075
  E coverings of plastic for furniture / furniture coverings of plastic  
  F revêtements de meubles en matières plastiques  
24 U меблеві покриви текстильні 240117
  E furniture coverings of textile  
  F revêtements de meubles en matières textiles  
20 U меблеві полиці 200172
  E furniture shelves  
  F rayons de meubles  
20 U меблеві фітинги [обладунки] неметалеві 200113
  E furniture fittings, not of metal  
  F garnitures de meubles non métalliques  
20 U меблі 200041
  E furniture  
  F meubles / pièces d'ameublement  
20 U меблі металеві 200132
  E furniture of metal  
  F meubles métalliques  
09 U меблі спеціальні лабораторні 090315
  E furniture especially made for laboratories  
  F mobilier spécial de laboratoire  
10 U меблі спеціальні лікарські [медичні] 100119
  E furniture especially made for medical purposes  
  F mobilier spécial à usage médical  
09 U мегафони 090341
  E megaphones  
  F mégaphones  
30 U мед 300098
  E honey  
  F miel  
14 U медалі 140052
  E medals  
  F médailles  
14 U медальйони [золотарські вироби] 140051
  E lockets [jewellery, jewelry (Am.)]  
  F médaillons [bijouterie]  
09 U медіаплеєри портативні 090702
  E portable media players  
  F baladeurs multimédias  
15 U медіатори до струнних інструментів 150048
  E picks for stringed instruments / plectrums  
  F médiators / plectres pour instruments à cordes  
33 U медівка [гідромель] 330016
  E hydromel [mead] / mead [hydromel]  
  F hydromel  
20 U медові стільники 200150
  E honeycombs  
  F rayons de miel  
05 U мелісова вода на фармацевтичні потреби 050128
  E melissa water for pharmaceutical purposes  
  F eau de mélisse à usage pharmaceutique  
30 U меляса харчова 300095
  E molasses for food  
  F mélasse  
09 U мембрани [діафрагми] [акустичні] 090182
  E diaphragms [acoustics]  
  F diaphragmes [acoustique]  
06 U меморіальні дошки [плити] металеві 060389
  E memorial plaques of metal / memorial plates of metal  
  F plaques commémoratives métalliques  
19 U меморіальні плити неметалеві 190089
  E memorial plaques, not of metal  
  F plaques commémoratives non métalliques  
05 U менструальні бандажі 050233
  E menstruation bandages / sanitary pads  
  F bandes périodiques  
05 U менструальні тампони 050232
  E menstruation tampons / sanitary tampons  
  F tampons hygiéniques / tampons pour la menstruation  
05 U менструальні труси 050200
  E menstruation knickers / sanitary knickers / sanitary panties / sanitary pants  
  F culottes hygiéniques / slips périodiques  
05 U ментол 050210
  E menthol  
  F menthol  
02 U металева фольга для художньо-декоративних робіт і друкування 020092
  E metal foil for painters, decorators, printers and artists  
  F métaux en feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes  
06 U металеві з'єднувачі до тягових пасів 060012
  E machine belt fasteners of metal  
  F agrafes de courroies de machines métalliques  
06 U металеві клітки для диких тварин 060433
  E metal cages for wild animals  
  F cages métalliques pour animaux sauvages  
21 U металеві мочалки для чищення 210005
  E steel wool for cleaning  
  F paille de fer pour le nettoyage  
02 U металеві порошки для художньо-декоративних робіт і друкування 020090
  E metals in powder form for painters, decorators, printers and artists  
  F métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes  
06 U метали у формі порошку * 060434
  E metals in powder form*  
  F métaux en poudre*  
09 U металодетектори промислові або військові 090178
  E metal detectors for industrial or military purposes  
  F détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire  
01 U металоїди 010390
  E metalloids  
  F métalloïdes  
07 U металообробні верстати 070258
  E metalworking machines  
  F machines à façonner les métaux / machines à travailler les métaux  
01 U метан 010394
  E methane  
  F méthane  
09 U метеорологічні інструменти та прилади 090348
  E meteorological instruments  
  F instruments météorologiques  
09 U метеорологічні кулі 090075
  E meteorological balloons  
  F ballons météorologiques  
01 U метилбензен 010577
  E methyl benzene  
  F benzène méthylé  
01 U метилбензол 010576
  E methyl benzol  
  F benzol méthylé  
01 U метиловий етер [простий ефір] 010284
  E methyl ether  
  F éther méthylique  
09 U метри [вимірювальні інструменти] 090349
  E rules [measuring instruments]  
  F mètres [instruments de mesure]  
09 U метри швацькі 090169
  E dressmakers' measures  
  F mètres de couturières  
09 U метрономи 090139
  E metronomes  
  F métronomes  
14 U механізми годинникові 140060
  E movements for clocks and watches  
  F mouvements d'horlogerie  
07 U механізми для натягування струн ракеток 070511
  E racket stringing machines  
  F machines pour corder les raquettes  
07 U механізми для складання велосипедів 070512
  E bicycle assembling machines  
  F machines pour l'assemblage de bicyclettes  
09 U механізми до жетонних передоплатних автоматів 090064
  E mechanisms for counter-operated apparatus  
  F mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton  
07 U механічні кормороздавачі для худоби 070517
  E mechanized livestock feeders  
  F machines mécaniques pour la distribution d'aliments au bétail  
07 U механічні молоти 070248
  E power hammers  
  F marteaux-pilons  
08 U мечі [шпаги] 080208
  E swords  
  F épées  
03 U мигдалева олія 030006
  E almond oil  
  F huile d'amandes  
03 U мигдалеве мило 030007
  E almond soap  
  F savon d'amandes  
32 U мигдалеве молоко [напій] 320032
  E milk of almonds [beverage]  
  F lait d'amandes [boisson]  
03 U мигдалеве молочко косметичне 030169
  E almond milk for cosmetic purposes  
  F lait d'amandes à usage cosmétique  
05 U мигдалеве молочко на фармацевтичні потреби 050300
  E milk of almonds for pharmaceutical purposes  
  F lait d'amandes à usage pharmaceutique  
31 U мигдаль [плоди] 310125
  E almonds [fruits]  
  F amandes [fruits]  
29 U мигдаль товчений 290117
  E almonds, ground  
  F amandes moulues  
30 U мигдальне печиво 300089
  E macaroons [pastry]  
  F macarons [pâtisserie]  
30 U мигдальне тісто 300004
  E almond paste  
  F pâte d'amandes  
30 U мигдальні кондитерські вироби 300138
  E almond confectionery  
  F confiserie à base d'amandes  
06 U мийки [щітки, сітки] металеві 060037
  E washers of metal  
  F rondelles en métal  
03 U мийна сода для чищення 030072
  E washing soda, for cleaning  
  F cristaux de soude pour le nettoyage  
07 U мийне устатковання для транспортних засобів 070235
  E vehicle washing installations / washing installations for vehicles  
  F installations de lavage pour véhicules  
07 U мийні апарати 070233
  E washing apparatus  
  F appareils de lavage  
07 U мийні апарати високого тиску 070495
  E high pressure washers  
  F appareils de nettoyage à haute pression  
05 U мийні засоби для собак 050075
  E dog washes  
  F produits pour laver les chiens  
05 U мийні засоби для тварин 050189
  E animal washes  
  F produits pour laver les animaux  
05 U мийні засоби для худоби 050051
  E cattle washes  
  F produits pour laver les bestiaux  
03 U мийні засоби, крім промислових і лікарських [медичних] 030075
  E detergents other than for use in manufacturing operations and for medical purposes  
  F détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical  
10 U милиці 100168
  E crutches  
  F béquilles pour infirmes  
03 U мило 030012
  E soap  
  F savons  
01 U мило [для металу] на промислові потреби 010472
  E soap [metallic] for industrial purposes  
  F savons métalliques à usage industriel  
03 U мило для бриття 030017
  E shaving soap  
  F savon à barbe  
03 U мило для яскравлення тканин 030013
  E soap for brightening textile  
  F savons d'avivage  
03 U мило кускове 030152
  E cakes of soap / cakes of toilet soap  
  F savonnettes  
03 U мило проти пітніння ніг 030143
  E soap for foot perspiration  
  F savons contre la transpiration des pieds  
21 U мильниці 210037
  E soap boxes  
  F boîtes à savon  
21 U мильниці-підставки 210191
  E dishes for soap / soap holders  
  F porte-savon  
28 U мильні бульбашки [забавки] 280162
  E soap bubbles [toys]  
  F bulles de savon [jouets]  
05 U миробаланова кора на фармацевтичні потреби 050221
  E myrobalan bark for pharmaceutical purposes  
  F écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique  
21 U миски 210039
  E basins [bowls] / bowls [basins]  
  F bols / cuvettes / jattes / écuelles  
13 U мисливська вогнепальна зброя 130026
  E hunting firearms / sporting firearms  
  F armes à feu de chasse  
13 U мисливський дріб 130041
  E lead shot for hunting  
  F grenaille [plomb de chasse]  
28 U мисливські вабики для принаджування дичини 280180
  E hunting game calls  
  F appeaux pour la chasse  
20 U мисники [шафи, полиці на посуд] 200198
  E plate racks  
  F vaisseliers  
20 U мистецькі вироби дерев'яні, воскові, гіпсові або пластмасові 200205
  E works of art of wood, wax, plaster or plastic  
  F objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques  
25 U митри [наголовні убори] 250100
  E miters [hats] / mitres [hats]  
  F mitres [habillement]  
09 U мишки [комп'ютерні периферійні пристрої] 090614
  E mouse [computer peripheral]  
  F souris [périphérique d’ordinateur]  
21 U мишоловки 210216
  E mouse traps  
  F souricières  
31 U мідії живі 310136
  E mussels, live  
  F moules vivantes  
29 U мідії неживі 290083
  E mussels, not live  
  F moules non vivantes  
09 U мідний дріт в ізоляції 090558
  E copper wire, insulated  
  F fils de cuivre isolés  
06 U мідний дріт неізольований 060353
  E copper wire, not insulated  
  F fils de cuivre non isolés  
01 U мідний купорос 010225
  E blue vitriol / copper sulfate [blue vitriol]  
  F sulfate de cuivre [vitriol bleu] / vitriol bleu  
14 U мідні жетони 140049
  E copper tokens  
  F jetons de cuivre  
06 U мідні кільця 060110
  E copper rings  
  F anneaux de cuivre  
06 U мідь, необроблена або частково оброблена 060109
  E copper, unwrought or semi-wrought  
  F cuivre brut ou mi-ouvré  
17 U міжфланцеві прокладки до труб 170030
  E joint packings for pipes / pipe gaskets  
  F joints pour conduites  
17 U міжфланцеві прокладки до циліндричних деталей 170033
  E cylinder jointings  
  F joints de cylindres  
07 U міздрильні машини 070166
  E fleshing machines  
  F écharneuses  
09 U мікрометри 090379
  E micrometer gauges / micrometers  
  F micromètres / palmers  
09 U мікрометричні гвинти до оптичних приладів та інструментів 090350
  E micrometer screws for optical instruments  
  F vis micrométriques pour instruments d'optique  
09 U мікропроцесори 090610
  E microprocessors  
  F microprocesseurs  
09 U мікроскопи 090193
  E microscopes  
  F microscopes  
09 U мікротоми 090352
  E microtomes  
  F microtomes  
09 U мікрофони 090351
  E microphones  
  F microphones  
11 U мікрохвильові печі кухонні 110317
  E microwave ovens [cooking apparatus]  
  F appareils de cuisson à micro-ondes  
11 U мікрохвильові печі на промислові потреби 110328
  E microwave ovens for industrial purposes  
  F fours à micro-ondes à usage industriel  
07 U міксери [змішувачі] [машини] 070267
  E mixers [machines]  
  F mixeurs  
08 U міліцейські кийки 080130
  E bludgeons / police batons / truncheons  
  F matraques  
17 U мінеральна вата [ізоляційна] 170062
  E mineral wool [insulator]  
  F laine minérale [isolant]  
04 U мінеральне паливо 040032
  E mineral fuel  
  F combustibles minéraux  
32 U мінеральні води [напої] 320015
  E mineral water [beverages]  
  F eaux minérales [boissons]  
01 U мінеральні кислоти 010396
  E mineral acids  
  F acides minéraux  
05 U мінеральні харчові добавки 050382
  E mineral food supplements  
  F suppléments alimentaires minéraux  
13 U міни [вибухові речовини] 130045
  E mines [explosives]  
  F mines [explosifs]  
13 U міномети [вогнепальна зброя] 130047
  E mortars [firearms]  
  F mortiers [armes à feu]  
09 U мірні ланцюги [геодезичні] 090056
  E surveying chains  
  F chaînes d'arpenteur  
09 U мірні ложки 090641
  E measuring spoons  
  F cuillers doseuses  
07 U місильні [перемішувальні] машини 070026
  E mixing machines  
  F malaxeurs  
25 U мітенки [напівпальчатки] 250099
  E mittens  
  F mitaines / mitons  
24 U міткаль 240095
  E calico  
  F calicot  
21 U мітли 210020
  E brooms  
  F balais  
08 U мітчики [ручні інструменти] 080193
  E taps [hand tools]  
  F tarauds [outils]  
07 U міхи [машини] 070350
  E bellows [machines] / blowing engines  
  F machines soufflantes  
15 U міхи до музичних інструментів 150064
  E bellows for musical instruments  
  F souffleries d'instruments de musique  
07 U міхи ковальські 070351
  E forge bellows  
  F souffleries de forge / souffleries [soufflets] de forge / soufflets [souffleries] de forge  
07 U мішалки 070007
  E agitators  
  F agitateurs  
28 U мішені 280038
  E targets  
  F cibles  
28 U мішені летючі 280101
  E clay pigeons [targets]  
  F pigeons d'argile [cibles]  
10 U мішечки для вагінального спринцювання 100218
  E douche bags  
  F poches pour douches vaginales  
17 U мішки [конверти, торби] гумові для пакування 170077
  E bags [envelopes, pouches] of rubber, for packaging  
  F sachets [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l'emballage / sacs [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour l'emballage  
16 U мішки [конверти, торбинки] паперові або пластмасові для пакування 160246
  E bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging  
  F sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage / sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage  
22 U мішки [торби] текстильні для пакування 220069
  E bags [envelopes, pouches] of textile, for packaging / sacks [bags] of textile, for packaging  
  F sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage / sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage  
18 U мішки [торбинки, конверти] з вичиненої шкіри для пакування 180079
  E bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging / envelopes, of leather, for packaging / pouches, of leather, for packaging  
  F sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage / sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage  
22 U мішки для перевозіння та зберігання неспакованого матеріалу 220068
  E bags [sacks] for the transport and storage of materials in bulk  
  F sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac  
22 U мішки для перевозіння трупів 220107
  E body bags  
  F sacs mortuaires  
16 U мішки на сміття паперові або пластмасові 160292
  E garbage bags of paper or of plastics  
  F sacs à ordures en papier ou en matières plastiques  
18 U мішки речові 180100
  E haversacks  
  F havresacs  
24 U мішковина 240077
  E moleskin [fabric]  
  F moleskine [tissu]  
30 U млинарські продукти 300099
  E flour-milling products  
  F produits de minoterie  
07 U млини [машини] 070042
  E mills [machines]  
  F moulins [machines]  
21 U млинки побутові ручні 210162
  E mills for domestic purposes, hand-operated  
  F moulins à usage domestique à main  
07 U млинки побутові, крім ручних 070277
  E mills for household purposes, other than hand-operated  
  F moulins à usage domestique autres qu'à main  
21 U млинки ручні на перець 210184
  E pepper mills, hand-operated  
  F moulins à poivre à main  
30 U млинці 300047
  E pancakes  
  F crêpes [alimentation]  
30 U млинці фаршировані 300183
  E spring rolls  
  F rouleaux de printemps  
16 U множильні апарати 160128
  E duplicators  
  F duplicateurs  
16 U множильні пристрої та машини 160230
  E mimeograph apparatus and machines  
  F appareils et machines à polycopier  
28 U моделі зменшені транспортних засобів 280091
  E scale model vehicles  
  F modèles réduits de véhicules  
28 U моделі масштабні готові [іграшки] 280198
  E scale model kits [toys]  
  F modèles réduits prêts-à-monter [jouets]  
09 U модеми 090611
  E modems  
  F modems  
19 U мозаїка будівельна 190126
  E mosaics for building  
  F mosaïques pour la construction  
21 U мозаїка скляна, небудівельна 210161
  E mosaics of glass, not for building  
  F mosaïques en verre non pour la construction  
05 U мозольні подушечки [м'які підкладки] 050391
  E bunion pads  
  F coussinets pour oignons  
24 U молескін [тканина] 240077
  E moleskin [fabric]  
  F moleskine [tissu]  
18 U молескін [штучна шкіра] 180063
  E moleskin [imitation of leather]  
  F moleskine [imitation du cuir]  
05 U молескін на лікарські [медичні] потреби 050392
  E moleskin for medical purposes  
  F moleskine à usage médical  
06 U молібден 060189
  E molybdenum  
  F molybdène  
29 U молоко 290039
  E milk  
  F lait  
29 U молоко з підвищеним вмістом білка 290174
  E albumin milk / protein milk  
  F lait albumineux  
10 U молоковідсоси 100107
  E breast pumps  
  F tire-lait  
07 U молотарки 070043
  E threshing machines  
  F batteuses  
07 U молоти [молотки] [деталі машин] 070247
  E hammers [parts of machines]  
  F marteaux [parties de machines]  
08 U молоти [молотки] [ручні інструменти] 080156
  E hammers [hand tools]  
  F marteaux [outils]  
08 U молоти ковальські [ручні] 080157
  E sledgehammers  
  F maillets / masses [maillets]  
08 U молотки з гострими кінцями 080036
  E bushhammers / pickhammers  
  F bouchardes  
08 U молотки каменярські 080158
  E masons' hammers  
  F massettes [marteaux]  
07 U молочарні [машини] 070222
  E dairy machines  
  F machines pour la laiterie  
01 U молочна кислота 010373
  E lactic acid  
  F acide lactique  
05 U молочний цукор на фармацевтичні потреби 050192
  E lactose for pharmaceutical purposes / milk sugar for pharmaceutical purposes  
  F lactose à usage pharmaceutique / sucre de lait à usage pharmaceutique  
29 U молочні напої з перевагою молока 290072
  E milk beverages, milk predominating  
  F boissons lactées où le lait prédomine  
05 U молочні порошки на дитяче харчування 050145
  E lacteal flour for babies  
  F farines lactées pour bébés  
29 U молочні продукти 290074
  E milk products  
  F produits laitiers  
07 U молочні сепаратори 070083
  E cream/milk separators  
  F séparateurs de crème / écrémeuses  
01 U молочні ферменти для харчової промисловості 010675
  E milk ferments for the food industry  
  F ferments lactiques pour l'industrie alimentaire  
01 U молочні ферменти на промислові потреби 010676
  E milk ferments for industrial purposes  
  F ferments lactiques à usage industriel  
05 U молочні ферменти на фармацевтичні потреби 050187
  E milk ferments for pharmaceutical purposes  
  F ferments lactiques à usage pharmaceutique  
01 U молочні ферменти на хімічні потреби 010374
  E milk ferments for chemical purposes  
  F ferments lactiques à usage chimique  
16 U мольберти 160087
  E painters' easels  
  F chevalets pour la peinture  
29 U молюски неживі 290082
  E shellfish, not live  
  F coquillages non vivants  
14 U монети 140034
  E coins  
  F monnaies  
09 U монітори [комп'ютерні програми] 090613
  E monitors [computer programs]  
  F moniteurs [programmes d'ordinateurs]  
09 U монітори [комп'ютерні складники] 090612
  E monitors [computer hardware]  
  F moniteurs [matériel]  
09 U монтажні пристрої для кіноплівок 090124
  E apparatus for editing cinematographic film / editing appliances for cinematographic films  
  F dispositifs pour le montage des films cinématographiques  
12 U мопеди 120196
  E mopeds  
  F vélomoteurs  
09 U мореплавні прилади та інструменти 090356
  E nautical apparatus and instruments  
  F appareils et instruments nautiques  
30 U морозиво 300046
  E ice cream  
  F crèmes glacées  
11 U морозильні 110106
  E freezers  
  F congélateurs  
30 U морська вода для куховарення 300169
  E sea water for cooking  
  F eau de mer pour la cuisine  
05 U морська вода до лікувальних ванн 050044
  E sea water for medicinal bathing  
  F eau de mer pour bains médicinaux  
01 U морська вода на промислові потреби 010636
  E seawater for industrial purposes  
  F eau de mer à usage industriel  
30 U морські водорості [приправа] 300002
  E seaweed [condiment]  
  F algues [condiments]  
22 U морські водорості набивкові 220074
  E sea wrack / seaweed for stuffing  
  F algues de mer [matières de rembourrage] / varech [matière de rembourrage]  
31 U морські водорості харчові або кормові 310003
  E algae for human or animal consumption / seaweed for human or animal consumption  
  F algues pour l'alimentation humaine ou animale  
09 U морські глибиноміри 090668
  E marine depth finders  
  F sondeurs de fonds marins  
31 U морські голотурії живі 310145
  E sea-cucumbers, live  
  F holothuries [concombres de mer] vivantes  
29 U морські голотурії неживі 290150
  E sea-cucumbers, not live  
  F holothuries [concombres de mer] non vivantes  
09 U морські прилади сигнальні 090357
  E naval signalling apparatus  
  F appareils de signalisation navale  
07 U мостові крани 070313
  E roller bridges  
  F ponts roulants  
08 U мотики [ручні інструменти] 080142
  E mattocks  
  F hoyaux  
08 U мотики виноградарські [ручні інструменти] 080234
  E ditchers [hand tools]  
  F fossoirs [outils]  
12 U мотоколяски 120099
  E cycle cars  
  F cyclecars  
07 U мотокультиватори [культиватори з мотором] 070513
  E motorized cultivators  
  F motoculteurs  
04 U моторне паливо 040081
  E carburants / motor fuel  
  F carburants  
04 U моторні оливи 040104
  E motor oil  
  F huiles pour moteurs  
12 U мотоциклетні дзвоники 120270
  E cycle bells  
  F sonnettes de cycles  
11 U мотоциклетні ліхтарі 110110
  E cycle lights  
  F feux pour cycles  
12 U мотоцикли 120147
  E motorcycles  
  F motocycles / motocyclettes  
22 U мотузи для буксирування транспортних засобів 220103
  E car towing ropes  
  F cordes de remorquage de véhicules  
22 U мотузки * 220021
  E ropes*  
  F cordes*  
22 U мотузки для пакування 220091
  E packing rope  
  F cordes d'emballage  
22 U мотузки на канчуки 220022
  E whipcord  
  F cordes de fouets / mèches de fouets  
22 U мотузки неметалеві 220020
  E ropes, not of metal  
  F cordages non métalliques  
07 U мотузосукальні машини 070119
  E cord making machines  
  F machines à cordonner  
22 U мотузяні драбини 220023
  E rope ladders  
  F échelles de corde  
21 U мочалки чистильні металеві до кухонного посуду 210066
  E saucepan scourers of metal  
  F tampons à récurer métalliques  
01 U мочильні препарати для вибілювання 010127
  E moistening [wetting] preparations for use in bleaching / wetting preparations for use in bleaching  
  F produits de mouillage [blanchisserie]  
01 U мочильні препарати для текстильної промисловості 010530
  E moistening [wetting] preparations for use in the textile industry / wetting preparations for use in the textile industry  
  F produits de mouillage pour l'industrie textile  
01 U мочильні препарати для фарбування 010398
  E moistening [wetting] preparations for use in dyeing / wetting preparations for use in dyeing  
  F produits de mouillage [teinturerie]  
09 U музичні автомати передоплатні 090062
  E coin-operated musical automata [juke boxes] / juke boxes, musical  
  F automates à musique à prépaiement  
16 U музичні вітальні листівки 160336
  E musical greeting cards  
  F cartes de vœux musicales  
15 U музичні інструменти 150025
  E musical instruments  
  F instruments de musique  
15 U музичні синтезатори 150087
  E music synthesizers  
  F synthétiseurs musicaux  
09 U мультфільми [мальовані] 090176
  E animated cartoons  
  F dessins animés  
08 U мулярські лопатки 080087
  E trowels  
  F truelles  
34 U мундштуки до сигар 340017
  E cigar holders  
  F fume-cigare  
34 U мундштуки до сигарет 340022
  E cigarette holders  
  F fume-cigarette  
01 U мурашина кислота 010310
  E formic acid  
  F acide formique  
01 U мурашиний альдегід на хімічні потреби 010311
  E formic aldehyde for chemical purposes  
  F aldéhyde formique à usage chimique  
30 U муси десертні [кондитерські вироби] 300205
  E dessert mousses [confectionery]  
  F desserts sous forme de mousses [confiserie]  
29 U муси овочеві 290169
  E vegetable mousses  
  F mousses de légumes  
29 U муси рибні 290167
  E fish mousses  
  F mousses de poisson  
30 U муси шоколадні 300204
  E chocolate mousses  
  F mousses au chocolat  
30 U мускатні горіхи 300102
  E nutmegs  
  F noix muscade  
03 U мускус [парфуми] 030132
  E musk [perfumery]  
  F musc [parfumerie]  
30 U муслі 300177
  E muesli  
  F muesli  
06 U муфти [металеві вироби] 060092
  E sleeves [metal hardware]  
  F manchons [quincaillerie métallique]  
25 U муфти [одяг] 250097
  E muffs [clothing]  
  F manchons [habillement]  
11 U муфти для ніг електронагрівні 110088
  E footmuffs, electrically heated  
  F chancelières chauffées électriquement  
25 U муфти для ніг неелектронагрівні 250133
  E footmuffs, not electrically heated  
  F chancelières non chauffées électriquement  
12 U муфти до колісних шпиць 120169
  E spoke clips for wheels  
  F tendeurs de rayons de roues  
09 U муфти з'єднувальні до електричних кабелів [жильників] 090626
  E junction sleeves for electric cables  
  F manchons de jonction pour câbles électriques  
17 U муфти з'єднувальні неметалеві до труб 170067
  E pipe jackets, not of metal / pipe muffs, not of metal  
  F manchons de tuyaux non métalliques  
12 U муфти зчеплювання до наземних транспортних засобів 120111
  E clutches for land vehicles  
  F embrayages pour véhicules terrestres  
07 U муфти зчеплювання, крім призначених до наземних транспортних засобів 070174
  E clutches other than for land vehicles  
  F embrayages autres que pour véhicules terrestres  
21 U мухобійки 210069
  E fly swatters  
  F tapettes à mouches  
21 U мухоловки 210351
  E fly traps  
  F pièges à mouches  
28 U м'які [плюшеві] іграшки 280161
  E plush toys  
  F peluches [jouets]  
20 U м'які крісла 200051
  E easy chairs  
  F chaises longues  
01 U м'якшівники на промислові потреби 010609
  E emollients for industrial purposes  
  F émollients pour l'industrie  
03 U м'якшівники тканин для прання 030193
  E fabric softeners for laundry use  
  F assouplisseurs  
01 U м'якшівники шкур 010208
  E bate for dressing skins / dressing, except oils, for skins  
  F confits [mégisserie]  
30 U м'якшівні речовини для м'яса [побутові] 300135
  E meat tenderizers, for household purposes  
  F produits pour attendrir la viande à usage domestique  
01 U м'якшівні речовини для м'яса на промислові потреби 010545
  E meat tenderizers for industrial purposes  
  F produits pour attendrir la viande à usage industriel  
30 U м'ясна підлива 300193
  E meat gravies  
  F jus de viande [sauces]  
29 U м'ясні екстракти 290068
  E meat extracts  
  F extraits de viande  
29 U м'ясні консерви 290147
  E meat, tinned [canned (Am.)]  
  F conserves de viande  
29 U м'ясо 290046
  E meat  
  F viande  
29 U м'ясо законсервоване 290137
  E meat, preserved  
  F viande conservée  
07 U м'ясорубки [машини] 070211
  E meat choppers [machines] / meat mincers [machines]  
  F hache-viande [machines]  
08 U м'ясорубки [ручні інструменти] 080236
  E fleshing knives [hand tools] / meat choppers [hand tools] / mincing knives [hand tools]  
  F hache-viande [outils]  
30 U м'ята до солодощів 300097
  E mint for confectionery  
  F menthe pour la confiserie  
03 U м'ята на парфуми 030129
  E mint for perfumery  
  F menthe pour la parfumerie  
05 U м'ята на фармацевтичні потреби 050201
  E mint for pharmaceutical purposes  
  F menthe à usage pharmaceutique  
03 U м'ятна есенція [ефірна олія] 030128
  E mint essence [essential oil]  
  F essence de menthe  
33 U м'ятні настоянки 330001
  E peppermint liqueurs  
  F alcool de menthe  
30 U м'ятні цукерки 300019
  E peppermint sweets  
  F bonbons à la menthe  
28 U м'ячі для ігор 280011
  E balls for games  
  F balles de jeu  
Відображено всі 433 записи(-ів)