Товари - М

1 - 50 з 433 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
01 U магнезити 010382
  E magnesite  
  F magnésite  
19 U магнезійний цемент 190118
  E magnesia cement  
  F ciment de magnésie  
05 U магнезія на фармацевтичні потреби 050127
  E magnesia for pharmaceutical purposes  
  F magnésie à usage pharmaceutique  
07 U магнетозапалювачі 070244
  E igniting magnetos  
  F magnétos d'allumage  
11 U магнієві нитки до світильних приладів 110190
  E magnesium filaments for lighting  
  F fils de magnésium [éclairage]  
06 U магній 060169
  E magnesium  
  F magnésium  
09 U магніти 090023
  E magnets  
  F aimants  
09 U магніти декоративні 090660
  E decorative magnets  
  F aimants décoratifs [magnets]  
09 U магнітні кодувальники 090608
  E magnetic encoders  
  F encodeurs magnétiques  
09 U магнітні носії інформації 090607
  E magnetic data media  
  F supports de données magnétiques  
09 U магнітні проводи 090256
  E magnetic wires  
  F fils magnétiques  
01 U магнітні рідини на промислові потреби 010642
  E magnetic fluid for industrial purposes  
  F fluide magnétique à usage industriel  
09 U магнітні стрічки 090078
  E magnetic tapes  
  F bandes [rubans] magnétiques / rubans magnétiques  
09 U магнітні стрічки для відеозаписування 090495
  E videotapes  
  F bandes vidéo  
05 U мазі від сонячних опіків 050301
  E sunburn ointments  
  F onguents contre les brûlures du soleil / produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]  
05 U мазі на фармацевтичні потреби 050225
  E ointments for pharmaceutical purposes  
  F onguents à usage pharmaceutique  
05 U мазі проти обмороження на фармацевтичні потреби 050023
  E frostbite salve for pharmaceutical purposes  
  F baume antigel à usage pharmaceutique  
04 U мазут 040064
  E mazut  
  F mazout  
25 U майки, футболки спортивні 250172
  E sports singlets  
  F débardeurs de sport  
21 U майоліка 210157
  E majolica  
  F majolique  
30 U майонез 300172
  E mayonnaise  
  F mayonnaises  
30 U макарони 300090
  E macaroni  
  F macaronis  
30 U макаронні вироби 300003
  E farinaceous food pastes / pasta  
  F pâtes alimentaires  
31 U макуха олійна для худоби 310026
  E cattle cake / oil cake  
  F tourteaux  
30 U мальтоза 300094
  E maltose  
  F maltose  
30 U мамалиґа 300197
  E hominy  
  F bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait  
11 U мангали 110265
  E barbecues  
  F barbecues  
06 U манган [марганець] 060174
  E manganese  
  F manganèse  
01 U манганати 010384
  E manganate  
  F manganate  
15 U мандоліни 150049
  E mandolins  
  F mandolines  
20 U манежі для дітей 200022
  E playpens for babies  
  F parcs pour bébés  
20 U манекени 200064
  E dressmakers' dummies / mannequins / tailors' dummies  
  F mannequins  
09 U манекени для аварійних випробувань 090697
  E crash test dummies  
  F mannequins pour essais de collision  
25 U манжети [одяг] 250095
  E cuffs / wristbands [clothing]  
  F manchettes [habillement]  
25 U манишки 250044
  E short-sleeve shirts  
  F chemisettes  
25 U манишки до сорочок 250043
  E shirt fronts  
  F plastrons de chemises  
08 U манікюрні набори 080231
  E manicure sets  
  F trousses de manucures  
08 U манікюрні набори електричні 080243
  E manicure sets, electric  
  F nécessaires de manucure électriques  
07 U маніпулятори автоматичні 070421
  E handling machines, automatic [manipulators]  
  F manipulateurs industriels [machines]  
30 U манна крупа 300124
  E semolina  
  F semoule  
09 U манометри 090336
  E manometers / pressure gauges  
  F manomètres  
25 U мантильї [накидки короткі жіночі] 250152
  E mantillas  
  F mantilles  
24 U марабу [тканина] 240073
  E marabouts [cloth]  
  F marabout [étoffe]  
29 U маргарин 290078
  E margarine  
  F margarine  
30 U маринад овочевий [приправа] 300162
  E chow-chow [condiment]  
  F chow-chow [condiment]  
30 U маринади 300207
  E marinades  
  F marinades  
28 U маріонетки 280087
  E marionettes / puppets  
  F marionnettes  
07 U маркувальні машини 070182
  E labellers [machines]  
  F étiqueteuses  
24 U марля 240056
  E gauze [cloth]  
  F gaze [tissu]  
05 U марля для перев'язування 050155
  E gauze for dressings  
  F gaze pour pansements  
1 - 50 з 433 записів