Товари - Н

Кл. Назва товару Базовий номер
21 U набори куховарських горщиків 210026
  E cooking pot sets  
  F batteries de cuisine*  
28 U набори масштабних моделей [іграшки] 280198
  E scale model kits [toys]  
  F modèles réduits prêts-à-monter [jouets]  
08 U набори педикюрних інструментів 080106
  E pedicure sets  
  F trousses de pédicures  
21 U набори пляшечок для олії та оцту 210292
  E cruet sets for oil and vinegar  
  F huiliers  
18 U набори сумок для подорожей [з вичиненої шкіри] 180084
  E travelling sets [leatherware]  
  F trousses de voyage [maroquinerie]  
26 U набори швейного приладдя 260130
  E sewing kits  
  F nécessaires de couture  
09 U навігаційні інструменти 090358
  E navigational instruments  
  F instruments pour la navigation  
09 U навігаційні прилади для транспортних засобів [бортові комп'ютери] 090659
  E navigation apparatus for vehicles [on-board computers]  
  F appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]  
22 U навіси з синтетичних матеріалів 220102
  E awnings of synthetic materials  
  F auvents en matières synthétiques  
22 U навіси текстильні 220058
  E awnings of textile  
  F auvents en matières textiles  
24 U наволочки 240080
  E pillowcases  
  F taies d'oreillers  
25 U навушники [одяг] 250059
  E ear muffs [clothing]  
  F couvre-oreilles [habillement]  
09 U навушники як наголовна гарнітура 090671
  E headphones  
  F casques à écouteurs  
09 U навчальна апаратура 090440
  E teaching apparatus  
  F appareils d'enseignement / appareils scolaires  
16 U навчальні матеріали [крім апаратів] 160071
  E teaching materials [except apparatus]  
  F matériel d'instruction à l'exception des appareils / matériel d'enseignement à l'exception des appareils