Товари - Н

Кл. Назва товару Базовий номер
08 U ножі садові криві 080188
  E bill-hooks  
  F serpes  
08 U ножі складані 080046
  E penknives  
  F canifs  
16 U ножі фальцювальні для паперу [канцелярське приладдя] 160224
  E paper creasers [office requisites]  
  F plioirs [articles de bureau]  
08 U ножі* 080205
  E knives*  
  F couteaux*  
08 U ножі, що використовуються для нарізування м'яса 080293
  E carving knives  
  F couteaux à découper  
07 U ножні стартери для мотоциклів 070516
  E kick starters for motorcycles  
  F démarreurs au kick pour motocycles  
08 U ножові вироби 080078
  E cutlery*  
  F coutellerie*  
06 U номери будинків несвітні металеві 060196
  E house numbers of metal, non-luminous  
  F numéros de maisons métalliques, non lumineux  
20 U номери будинків несвітні неметалеві 200155
  E house numbers, not of metal, non-luminous  
  F numéros de maisons non métalliques, non lumineux  
11 U номери будинків світні 110196
  E luminous house numbers  
  F numéros de maisons lumineux  
06 U номерні таблички металеві 060400
  E registration plates of metal / numberplates of metal  
  F plaques d'immatriculation métalliques / plaques minéralogiques métalliques  
20 U номерні таблички неметалеві 200130
  E numberplates, not of metal / registration plates, not of metal  
  F plaques d'immatriculation non métalliques / plaques minéralogiques non métalliques  
09 U ноніуси 090494
  E verniers  
  F verniers  
21 U носики для наливання 210027
  E pouring spouts  
  F becs verseurs  
10 U носилки для хворих 100037
  E ambulance stretchers  
  F brancards pour malades / civières