Товари - Н

Кл. Назва товару Базовий номер
06 U надгробні пам'ятники з бронзи 060055
  E bronzes for tombstones / monuments of bronze for tombs  
  F bronzes [monuments funéraires]  
06 U надгробні пам'ятники металеві 060386
  E monuments of metal for tombs  
  F monuments funéraires métalliques  
19 U надгробні пам'ятники неметалеві 190225
  E tombs [monuments], not of metal  
  F monuments funéraires non métalliques  
06 U надгробні плити металеві 060385
  E grave slabs of metal / tomb slabs of metal  
  F dalles funéraires métalliques / dalles tumulaires métalliques  
19 U надгробні плити неметалеві 190088
  E grave slabs, not of metal / tomb slabs, not of metal  
  F dalles funéraires non métalliques / dalles tumulaires non métalliques  
06 U надгробні стели металеві 060388
  E tombstone stelae of metal  
  F stèles funéraires métalliques  
19 U надгробні стели неметалеві 190226
  E tombstone stelae, not of metal  
  F stèles funéraires non métalliques  
01 U надсірчана кислота 010425
  E persulfuric acid  
  F acide persulfurique  
28 U надувні іграшки для басейнів для плавання 280249
  E inflatable games for swimming pools  
  F jeux gonflables pour piscine  
20 U надувні меблі 200288
  E inflatable furniture  
  F meubles gonflables  
28 U надувні плавальні засоби для басейнів 280238
  E swimming pool air floats  
  F objets gonflables pour flotter en piscine  
20 U надувні рекламні предмети 200259
  E inflatable publicity objects  
  F objets de publicité gonflables  
08 U надфілі 080005
  E needle files  
  F limes à aiguilles  
03 U наждак 030094
  E emery  
  F émeri  
03 U наждачне полотно 030086
  E emery cloth  
  F toile émeri