Товари - П

136 - 150 з 1234 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
30 U пастилки [кондитерські вироби] 300107
  E lozenges [confectionery] / pastilles [confectionery]  
  F pastilles [confiserie]  
05 U пастилки на фармацевтичні потреби 050214
  E pastilles for pharmaceutical purposes / lozenges for pharmaceutical purposes  
  F pastilles à usage pharmaceutique  
22 U пастки [тенета] 220048
  E snares [nets]  
  F lacets [pièges]  
21 U пастки на комах 210150
  E insect traps  
  F pièges à insectes  
21 U пастки на щурів 210198
  E rat traps  
  F ratières  
06 U пастки* для диких тварин 060025
  E traps for wild animals*  
  F pièges pour animaux sauvages*  
28 U патинко 280199
  E pachinkos  
  F jeux de pachinko  
11 U патрони для електричних ламп 110122
  E sockets for electric lights  
  F douilles de lampes électriques  
08 U патрони для розверток 080011
  E reamer sockets  
  F manchons d'alésoirs  
13 U патронташі 130025
  E cartridge pouches  
  F cartouchières  
06 U патрубки металеві 060366
  E branching pipes of metal  
  F tuyaux d'embranchement métalliques  
19 U патрубки неметалеві 190080
  E branching pipes, not of metal  
  F tuyaux d'embranchement non métalliques  
03 U патчі для очей гелеві на косметичні потреби 030253
  E gel eye patches for cosmetic purposes  
  F patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique  
28 U пахові раковини для занять спортом 280258
  E protective cups for sports  
  F coquilles de protection pour le sport  
22 U пачоси [набивковий матеріал] 220007
  E flock [stuffing]  
  F bourres [rembourrures]  
136 - 150 з 1234 записів