Товари - П

1251 - 1288 з 1288 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
26 U пряжки [аксесуари для одягу] 260097
  E buckles [clothing accessories]  
  F boucles [accessoires d'habillement]  
26 U пряжки для взуття 260088
  E shoe buckles  
  F boucles de chaussures  
26 U пряжки для сумок 260147
  E buckles for bags  
  F boucles pour sacs  
09 U прямовиси 090258
  E plumb lines  
  F fils à plomb  
30 U пряники 300055
  E gingerbread  
  F pain d'épice  
30 U прянощі 300054
  E spices  
  F épices  
26 U пташине пір'я [аксесуари для одягу] 260074
  E birds' feathers [clothing accessories]  
  F plumes d'oiseaux [accessoires d'habillement]  
01 U пташиний клей 010334
  E birdlime  
  F glu  
31 U птиця свійська жива 310123
  E poultry, live  
  F volaille [animaux vivants]  
29 U птиця свійська нежива 290114
  E poultry, not live  
  F volaille [viande]  
30 U пудинги 300115
  E puddings  
  F poudings  
30 U пудинги молочні 300309
  E milk puddings  
  F poudings au lait  
07 U пудлінгувальні машини 070319
  E puddling machines  
  F machines à puddler  
03 U пудра для макіяжу 030147
  E make-up powder  
  F poudre pour le maquillage  
30 U пудра на торти, тістечка 300071
  E cake powder  
  F poudre pour gâteaux  
21 U пудрениці порожні 210195
  E powder compacts, empty  
  F poudriers vides  
12 U пулки [легкі сани] для транспортування 120331
  E pulks for transportation  
  F pulka pour le transport  
25 U пуловери 250034
  E sweaters / pullovers / jumpers [pullovers]  
  F chandails / pull-overs  
07 U пульверизатори [машини] 070214
  E pulverisers [machines] / atomisers [machines] / spraying machines  
  F pulvérisateurs [machines]  
08 U пульверизатори для інсектицидів [ручні інструменти] 080144
  E insecticide vaporizers [hand tools] / insecticide atomizers [hand tools] / insecticide sprayers [hand tools]  
  F pulvérisateurs pour insecticides [outils] / vaporisateurs pour insecticides [outils]  
21 U пульверизатори для парфумів 210228
  E perfume vaporizers / perfume sprayers  
  F vaporisateurs à parfum / pulvérisateurs de parfum  
07 U пульверизатори для стічних вод 070162
  E sewage pulverizers / sewage pulverisers  
  F pulvérisateurs pour eaux d'égouts  
10 U пульсометри 100222
  E pulse meters  
  F sphygmomètres / pulsomètres  
09 U пульти керування [електрика] 090217
  E control panels [electricity]  
  F tableaux de commande [électricité]  
10 U пупкові пояси 100121
  E umbilical belts  
  F ceintures ombilicales  
22 U пух [пір'я] 220028
  E down [feathers]  
  F duvet [plumes]  
22 U пух бавовняний 220101
  E linters  
  F linters  
22 U пух гагачий 220029
  E eiderdown  
  F édredon [plumes]  
21 U пухівки для пудри 210148
  E powder puffs  
  F houppes à poudrer  
24 U пухові стьобані ковдри [покривала] 240045
  E eiderdowns [down coverlets]  
  F édredons [couvre-pieds de duvet]  
31 U пшениця 310061
  E wheat  
  F blé / froment  
31 U пшениця однозерна необроблена 310180
  E small spelt, unprocessed  
  F petit épeautre non transformé  
30 U пшениця однозерна оброблена 300308
  E small spelt, processed  
  F petit épeautre transformé  
15 U пюпітри для нот 150080
  E music stands  
  F pupitres à musique  
05 U п'явки на медичні потреби 050266
  E leeches for medical purposes  
  F sangsues à usage médical  
07 U п'яльця для вишивальних машин 070067
  E tambours for embroidery machines  
  F tambours pour machines à broder  
20 U п'яльця для вишивання 200032
  E embroidery frames  
  F métiers à broder / cadres à broderie  
25 U п'ятки для панчіх 250008
  E heelpieces for stockings  
  F talonnettes pour les bas  
1251 - 1288 з 1288 записів