Товари - П

Кл. Назва товару Базовий номер
23 U пряжа* 230001
  E yarn* / thread*  
  F fils*  
26 U пряжки [аксесуари для одягу] 260097
  E buckles [clothing accessories]  
  F boucles [accessoires d'habillement]  
26 U пряжки для взуття 260088
  E shoe buckles  
  F boucles de chaussures  
09 U прямовиси 090258
  E plumb lines  
  F fils à plomb  
30 U пряники 300055
  E gingerbread  
  F pain d'épice  
30 U прянощі 300054
  E spices  
  F épices  
26 U пташине пір'я [аксесуари для одягу] 260074
  E birds' feathers [clothing accessories]  
  F plumes d'oiseaux [accessoires d'habillement]  
01 U пташиний клей 010334
  E birdlime  
  F glu  
31 U птиця свійська жива 310123
  E poultry, live  
  F volaille [animaux vivants]  
29 U птиця свійська нежива 290114
  E poultry, not live  
  F volaille [viande]  
30 U пудинги 300115
  E puddings  
  F poudings  
07 U пудлінгувальні машини 070319
  E puddling machines  
  F machines à puddler  
03 U пудра для макіяжу 030147
  E make-up powder  
  F poudre pour le maquillage  
30 U пудра на торти, тістечка 300071
  E cake powder  
  F poudre pour gâteaux  
21 U пудрениці порожні 210195
  E powder compacts, empty  
  F poudriers vides