Товари - П

1171 - 1185 з 1288 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
05 U продукти для дитячого харчування 050298
  E food for babies  
  F aliments pour bébés  
29 U продукти для овочевих супів 290066
  E vegetable soup preparations  
  F juliennes [potages]  
30 U продукти на основі вівса 300144
  E oat-based food  
  F aliments à base d'avoine  
31 U продукти побічні обробляння злаків для споживання тваринами 310129
  E by-products of the processing of cereals, for animal consumption / residual products of cereals for animal consumption  
  F résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation animale  
05 U продукти харчування сублімовані, призначені на медичні потреби 050460
  E freeze-dried food adapted for medical purposes / lyophilized food adapted for medical purposes / lyophilised food adapted for medical purposes  
  F nourriture lyophilisée à usage médical  
31 U продукти, що збільшують несучість свійської птиці 310111
  E preparations for egg laying poultry  
  F produits pour la ponte de la volaille  
11 U прожектори 110202
  E searchlights  
  F projecteurs d'éclairage  
07 U прокатні стани 070228
  E rolling mills  
  F laminoirs  
22 U прокладки волоконні для суден 220036
  E fibrous gaskets for ships  
  F garcettes  
05 U прокладки гігієнічні 050234
  E sanitary towels / sanitary napkins / sanitary pads  
  F serviettes hygiéniques / serviettes périodiques  
17 U прокладки для банок гумові 170012
  E rubber seals for jars  
  F joints en caoutchouc pour bocaux  
11 U прокладки для водогінних кранів 110219
  E washers for water taps / washers for water faucets  
  F rondelles de robinets d'eau  
06 U прокладки регулювальні металеві 060063
  E shims  
  F plaques métalliques de calage / lames métalliques de calage  
17 U прокладкові матеріали гумові або пластмасові 170014
  E padding materials of rubber or plastics / stuffing of rubber or plastics  
  F matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques / matériel de calage en caoutchouc ou en matières plastiques  
16 U прокладкові матеріали паперові або картонні 160366
  E padding materials of paper or cardboard / stuffing of paper or cardboard  
  F matières de rembourrage en papier ou en carton / matériel de calage en papier ou en carton  
1171 - 1185 з 1288 записів