Товари - П

1276 - 1288 з 1288 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
22 U пух [пір'я] 220028
  E down [feathers]  
  F duvet [plumes]  
22 U пух бавовняний 220101
  E linters  
  F linters  
22 U пух гагачий 220029
  E eiderdown  
  F édredon [plumes]  
21 U пухівки для пудри 210148
  E powder puffs  
  F houppes à poudrer  
24 U пухові стьобані ковдри [покривала] 240045
  E eiderdowns [down coverlets]  
  F édredons [couvre-pieds de duvet]  
31 U пшениця 310061
  E wheat  
  F blé / froment  
31 U пшениця однозерна необроблена 310180
  E small spelt, unprocessed  
  F petit épeautre non transformé  
30 U пшениця однозерна оброблена 300308
  E small spelt, processed  
  F petit épeautre transformé  
15 U пюпітри для нот 150080
  E music stands  
  F pupitres à musique  
05 U п'явки на медичні потреби 050266
  E leeches for medical purposes  
  F sangsues à usage médical  
07 U п'яльця для вишивальних машин 070067
  E tambours for embroidery machines  
  F tambours pour machines à broder  
20 U п'яльця для вишивання 200032
  E embroidery frames  
  F métiers à broder / cadres à broderie  
25 U п'ятки для панчіх 250008
  E heelpieces for stockings  
  F talonnettes pour les bas  
1276 - 1288 з 1288 записів