Товари - П

201 - 225 з 1234 записів
Кл. Назва товару Базовий номер
20 U перегородки захисні 200357
  E sneeze guards  
  F pare-haleines / gardes éternuements  
12 U передавальні зубчасті механізми для наземних транспортних засобів 120103
  E gearing for land vehicles  
  F engrenages pour véhicules terrestres  
07 U передавальні зубчасті механізми, крім призначених для наземних транспортних засобів 070443
  E gears, other than for land vehicles  
  F engrenages autres que pour véhicules terrestres  
09 U передавачі електронних сигналів 090227
  E transmitters of electronic signals  
  F émetteurs de signaux électroniques  
20 U переділки вільностоячі [меблі] 200284
  E freestanding partitions [furniture]  
  F cloisons autoportantes [meubles]  
06 U переділки металеві 060336
  E partitions of metal  
  F cloisons métalliques  
19 U переділки неметалеві 190060
  E partitions, not of metal  
  F cloisons non métalliques  
12 U передки артилерійської зброї [транспортні засоби] 120052
  E caissons [vehicles]  
  F caissons [véhicules]  
25 U передки для взуття 250061
  E footwear uppers  
  F empeignes pour articles chaussants  
12 U перекидачі [частини залізничних вагонів] 120201
  E tipping apparatus [parts of railway wagons]  
  F culbuteurs de wagons [parties de wagons]  
03 U перекис водню на косметичні потреби 030112
  E hydrogen peroxide for cosmetic purposes  
  F peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique  
05 U перекис водню на медичні потреби 050345
  E hydrogen peroxide for medical purposes  
  F peroxyde d'hydrogène à usage médical  
01 U перекис водню на промислові потреби 010414
  E hydrogen peroxide for industrial purposes  
  F peroxyde d'hydrogène à usage industriel / eau oxygénée à usage industriel  
09 U перемикальні коробки [електрика] 090131
  E switchboxes [electricity]  
  F boîtes à clapets [électricité]  
09 U перемикальні щити 090146
  E switchboards  
  F tableaux de connexion  
09 U перемикачі електричні 090164
  E switches, electric  
  F interrupteurs / poires électriques [interrupteurs]  
09 U перемикачі, що діють в установлений час, автоматичні 090353
  E time switches, automatic  
  F minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie]  
06 U перемички дверні або віконні металеві 060165
  E lintels of metal  
  F linteaux métalliques  
19 U перемички дверні або віконні неметалеві 190114
  E lintels, not of metal  
  F linteaux non métalliques  
20 U перемісні буфети [меблі] 200222
  E dinner wagons [furniture]  
  F buffets roulants [meubles]  
11 U перемісні кабіни для турецьких лазень 110036
  E Turkish bath cabinets, portable  
  F cabines transportables pour bains turcs  
09 U перетворювачі електричні 090153
  E converters, electric  
  F convertisseurs électriques / commutatrices  
07 U перетворювачі палива для двигунів внутрішнього згоряння 070463
  E fuel conversion apparatus for internal combustion engines  
  F convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion interne  
28 U перетинки для плавання 280248
  E swimming webs / webbed gloves for swimming  
  F palmes de mains / gants palmés pour la natation  
29 U перець законсервований 290165
  E preserved peppers  
  F poivrons conservés  
201 - 225 з 1234 записів