Товари - Р

Кл. Назва товару Базовий номер
09 U радіо-няня [пристрої для пильнування за немовлятами] 090721
  E baby monitors  
  F dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés  
09 U радіопейджери [апарати особового радіовиклику] 090673
  E radio pagers  
  F appareils de téléappel radio  
09 U радіопередавачі далекого зв'язку [телекомунікації] 090228
  E transmitting sets [telecommunication]  
  F émetteurs [télécommunication]  
09 U радіоприймачі 090270
  E radios  
  F appareils de radio / postes de T.S.F.  
09 U радіотелеграфні станції 090408
  E radiotelegraphy sets  
  F postes radiotélégraphiques  
09 U радіотелефонні станції 090407
  E radiotelephony sets  
  F postes radiotéléphoniques  
09 U радіощогли 090471
  E masts for wireless aerials  
  F pylônes de T.S.F. / pylônes de téléphonie sans fil  
01 U радон 010457
  E radon  
  F radon  
28 U ракетки для ігор 280081
  E bats for games / rackets  
  F raquettes  
13 U ракетниці [ракетозапускальне устатковання] 130043
  E rocket launchers  
  F lance-roquettes  
06 U ракетозапускальні платформи металеві 060159
  E rocket launching platforms of metal  
  F rampes de lancement de fusées métalliques  
19 U ракетозапускальні платформи неметалеві 190108
  E rocket launching platforms, not of metal  
  F rampes de lancement de fusées non métalliques  
31 U раки живі 310133
  E crayfish, live  
  F écrevisses vivantes  
29 U раки неживі 290040
  E crayfish, not live  
  F écrevisses non vivantes  
11 U раковини [водогінні] 110299
  E sinks  
  F éviers